Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 9 augusti 2017

Nya riktlinjer från FAO för skogsövervakning

Nya riktlinjer för skogsövervakning har utvecklats av FAO, FNs organ för jord- och skogsbruk. Syftet är att stötta enskilda länder att nå hållbarhetsmålen, enligt klimatavtalet Paris 2030.

Enligt FAO är tillförlitliga och omfattande data om skogstillgångar avgörande för att mäta hur väl hållbarhetsmålen (Sustainable Development Goals, SDG) uppnås.

Underlätta utvecklingen

Tanken är att de nya riktlinjerna ska underlätta för enskilda länder att utveckla stabila, nationella system för skogsövervakning. Utöver arealer och allmänt skogstillstånd inkluderar FAO andra nyckelfaktorer för hållbart skogsbruk i övervakningen. Skogens roll för biodiversiteten, dess inverkan på klimatförändringen och dess bidrag till övriga ekosystemtjänster nämns som exempel. Dessutom ska insamlad data ge information om skogens roll för försörjning och fattigdomsbekämpning.

Frivilliga

Riktlinjerna, som är frivilliga för länderna att följa, ska i en förlängning bidra till att länderna antar faktabaserade policys för hållbart skogsbruk.

– Behovet av pålitlig, aktuell och mer omfattande skogsdata och bättre analyskapacitet på nationell nivå har ökat avsevärt de senaste åren. Att förstå skogsresurser och hur de förändras är nyckeln i klimatarbetet och för att nå hållbarhetsmålen, säger Eva Muller, direktör för FAO’s skogsavdelning, i en skriftlig kommentar.

Allt mer skog i Europa”Skogen måste överföras till dem som brukar hållbart””Vi har ett slutet system inom skogssektorn”

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen