Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 15 augusti 2019

Nya metoder för röjning av kraftledningsgator

Ett nytt innovationsprojekt ska ta fram nya storskaliga metoder för skötsel av Sveriges 140 000 hektar kraftledningsgator. Allt för att öka den biologiska mångfalden.

 Kraftledningsgator kan utgöra livsmiljöer för ett stort antal arter som annars är undantryckta i landskapet.
Kraftledningsgator kan utgöra livsmiljöer för ett stort antal arter som annars är undantryckta i landskapet. FOTO: Svenska kraftnät, Elin Drugge

Det är företaget Ecogain som, i samarbete med Svenska kraftnät, SLU i Umeå och Södra Skogsägarna, ska driva innovationsprojektet som ska leda fram till nya storskaliga metoder för att öka den biologiska mångfalden i kraftledningsgator.

Viktiga livsmiljöer

Enligt Ecogain kan kraftledningsgator utgöra livsmiljöer för ett stort antal arter som annars är undantryckta i landskapet. Den regelbundna röjningen av kraftledningsgator har på vissa håll skapat ängsliknande miljöer som kan erbjuda växter, fjärilar och bin mat och husrum.

Föreslå metoder

Under det kommande året ska innovationsprojektet samla kunskap och erfarenheter och ta fram förslag på nya metoder för kraftledningsskötsel. Målet är att projektet ska komma fram till metoder som är tekniskt möjliga, ekonomiskt försvarbara, geografiskt anpassningsbara och som gynnar en eller flera ekosystemtjänster.

Projektet finansieras inom ramen för Vinnovas program Utmaningsdriven innovation.

LÄS MER: Vägrar vika sig för kraftgigantens luftledning

Relaterade artiklar

Till toppen