Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 21 november 2015

Ny teknik kan spara miljoner

Det pågår en IT-revolution i skogen. Avancerad datakommunikation och ny standard kan spara många miljoner för svenska skogsägare och skogsindustrin.

Om bilden: Gubben på bilden kan direkt skicka elektroniska meddelanden till skördare och skotare. Gubben på bilden representerar uppdragsgivaren till de entreprenörer som svarar för avverkningen.Bildtext: Södra Skog kan direkt skicka information till skördare och skotare baserade på datakomstandarden Stanford 2010 och därmed styra avverkningen i realtid.
Bild 1/2Om bilden: Gubben på bilden kan direkt skicka elektroniska meddelanden till skördare och skotare. Gubben på bilden representerar uppdragsgivaren till de entreprenörer som svarar för avverkningen.Bildtext: Södra Skog kan direkt skicka information till skördare och skotare baserade på datakomstandarden Stanford 2010 och därmed styra avverkningen i realtid. FOTO: Göran Hartman
Bild 2/2 FOTO: Marie Henningsson

Mer avancerad mobil datakommunikation till och från skördare, skotare och lastbilar i skogen ska årligen spara minst 500 miljoner åt hela den svenska skogsindustrin, enligt Skogsbrukets informationsnav SDC. Två nya standarder för datakommunikation, Stanford 2010 och Papinet, införs de närmaste åren. Med hjälp av dessa och högre kapacitet i 4G-nätet kan skördare, skotare och lastbilar överföra dramatiskt mer information.

Rapporterar automatiskt

Skördaren rapporterar automatiskt en gång i timmen om varje enskild stock som avverkas. Lastbilen får information och kan planera sina transporter effektivare samt förmedlar informationen vidare till mätplatsen så hela logistikkedjan effektiviseras.

Det handlar om en ökning av mängden datakommunikation till och från skogsmaskiner och lastbilar som i slutvarvet sparar stora pengar för skogsägare och skogsföretag. Den nya tekniken beräknas vara helt införd 2020.

– Södra Skogsägarna arbetar med införande av Stanford 2010 och Papinet och räknar med att dra nytta av de nya möjligheterna under 2016, berättar Örjan Vorrei, Södras IT-chef.

Betalas tillbaka på ett år

– Införande av tjänster kopplade till Standford 2010 och Papinet är det av de nya möjligheterna i 4G-nätet som Södra Skogsägarna Skog kortsiktigt sparar mest pengar på. Vår bedömning är att återbetalningstiden för investeringen i den nya tekniken är högst 12 månader.

– Tack vare ny standard får vi möjlighet till en mer kundstyrd produktion. Sågverkens efterfrågan kan styra vad som ska avverkas varje dag. Vi ser i realtid när produktionsmålet för stockar av en viss längd och diameter har uppnåtts.

SDC har en central roll för Södra Skogsägarna och hela branschen. Södra har engagerat entreprenörer med 250 skördare och 250 skotare som svarar för avverkningsarbetet. Dessa maskiner skickar sin information från skogen till SDC. Därifrån skickar SDC informationen vidare till Södras IT-system.

– 2011 gjordes en bedömning av nyttan med ett förbättrat informationsutbyte, i första hand Stanford 2010 och Papinet, och i genomsnitt uppskattades till cirka 500 miljoner kronor per år. Nyttan är ökat förädlingsvärde tack vare bättre information, lägre transport- och logistikkostnader samt lägre kapitalkostnader för alla lager, säger Magnus Hedin, affärsutvecklingschef vid SDC.

Högre nytta idag

– Idag borde nyttan vara betydligt högre på grund av teknikutvecklingen sedan 2011.

I höst har nätoperatören Net1 infört 4G i sitt mobila bredbandsnät. För skogsindustrin är det viktigt eftersom Net1 har bäst täckning i Sveriges stora skogsområden. Net1 anger att toppkapaciteten ökar till nära 30 Mbit/s med 4G, jämfört med fem-sex Mbit/s med den gamla 3G-tekniken.

– Det innebär att Södra Skog får möjlighet att använda sina IT-system online och mobilt. Det gör att vi kan sänka våra kostnader ytterligare, säger Örjan Vorrei.

Relaterade artiklar

Till toppen