Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 2 februari 2018

Ny norm ger skogsägare chans till högre ersättning

Skogsägare som drabbas av intrång får chans till bättre ersättning för sin skogsmark. Den 1 februari ersattes 2009 års skogsnorm av 2018 års skogsnorm.

 Den första februari kom en ny skogsnorm.
Den första februari kom en ny skogsnorm.

LRF har kritiserat ersättningsnivåerna inom skogsnormen eftersom de ofta blir orimligt låga.

– Vi har granskat många värderingar där 2009 års skogsnorm ligger till grund och har konstaterat att de bland annat på grund av räntan inte stämt med marknadsvärdet. Vi är ganska nöjda med den nya skogsnormen som främst kommer att få den effekten att markvärdet höjs, säger Teresa Nordling, intrångsspecialist på LRF Konsult i Växjö.

Värdena justeras

I den nya normen har kalkylräntan justerats från 3,5 till 3,0 vilket innebär en höjning av ersättningsnivåerna för markvärde och även en mindre höjning av ersättningsnivåerna för förtida avverkning.

Däremot blir det en mindre sänkning av nivåerna vad gäller ersättning för framtida storm- och torkskador.

Förväntad förbättring

Samtidigt som kalkylräntan höjs sänks de så kallade typträdspriserna under 2018. Teresa Nordling menar att det innebär att den initiala höjningen inte kommer bli så märkbar annat än på kalmark och möjligen plantskog. Viktigare är justeringen av räntan.

– Vi har ännu inte haft möjlighet att granska några värderingar baserade på nya normen men vi förväntar oss en förbättring i framförallt markvärdena. Värdet på skogsmark, utan träd, har hittills inte motsvarat marknadsvärdet.

”Varit för lågt”

– Framför allt är det här en indikation från Lantmäteriet att ersättningsnivåerna som beräknas enligt 2009 års skogsnorm ofta har varit för låga, säger Teresa Nordling.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen