Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 8 mars 2019

Ny dom: Skogskontot påverkar inte din SGI

Inbetalningar och uttag från skogskontot ska inte räknas med när den sjukpenninggrundande inkomsten för enskilda näringsidkare beräknas. Det har Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast i en dom.

 Mannen fick till slut rätt.
Mannen fick till slut rätt. FOTO: Michael Erhardsson

Många enskilda näringsidkare som har intäkt av skogsbruk använder skogskonto för att över åren jämna ut inkomster och utgifter kopplade till skogsfastigheten.

– Domen tydliggör rättsläget men konsekvensen av domen är att det fortsatt blir svårt för enskilda näringsidkare att på ett enkelt sätt kunna överblicka och veta sin SGI, säger Fredrik Rosén som var ombud i målet.

SGI utifrån deklarationer

I det fall som nu avgjorts i Högsta förvaltningsdomstolen ansökte en man som driver ett skogsbruk om föräldrapenning i december 2015. Då fastställde Försäkringskassan hans sjukpenninggrundande inkomst, SGI, utifrån de tre senaste årens deklarationer.

Fick låg SGI

Vid beräkningen bortsåg Försäkringskassan från de uttag och insättningar han gjort på sitt skogskonto med hänvisning till att skatterättsliga dispositioner inte ska beaktas vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst. Följden blev att mannens SGI av annat förvärvsarbete blev låg.

Överklagade

Mannen valde då att överklaga Försäkringskassans beslut till Förvaltningsrätten som dock avslog överklagandet.

Fakta: Sjukpenninggrundande inkomst, SGI

SGI betyder sjukpenninggrundande inkomst. Det är ett belopp som räknas fram av Försäkringskassan och som ligger till grund för hur mycket pengar man kan få om man till exempel blir sjuk eller ska vara föräldraledig.

Källa: Försäkringskassan

Förvaltningsrätten konstaterade i sin dom att sjukpenninggrundande inkomst ska bygga på en prognos om framtida inkomst – en prognos som måste baseras på tidigare års inkomster.

Avslag hos kammarrätten

Förvaltningsrätten menade också att skatterättsliga dispositioner som görs inom periodiseringsfondssystemet inte tas med vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst, och att dispositioner avseende skogskonto borde bedömas på samma sätt.

Mannen överklagade även Förvaltningsrättens dom till kammarrätten, som dock gjorde samma bedömning som Förvaltningsrätten.

Slutgiltigt avgjort

Nu har Högsta förvaltningsdomstolen slutgiltigt avgjort målet. I en dom från i januari i år har domstolen slagit fast att en insättning av medel på ett skogskonto är, liksom avsättning till periodiseringsfond, frivillig.

Beskattas vid uttag

Insättningen på skogskontot ger avdragsrätt och medlen beskattas inte förrän de tas ut från kontot. Det finns enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening inte skäl att behandla inbetalningar och uttag från skogskonto på annat sätt än dispositioner inom periodiseringsfondssystemet och därför ska de inte påverka den sjukpenningsgrundande inkomsten.

”Lyssna på LRF”

– Regeringen bör lyssna på LRF:s förslag som innebär att SGI – i likhet med den pensionsgrundande inkomsten – ska beräknas på det resultat som företagaren redovisat i sin inkomstdeklaration samt betalat skatt och egenavgifter på, säger Fredrik Rosén.

Läs mer: Jobb & karriär: Fler ska våga starta eget med ökad trygghetLRF Premium. Deklarationstider – tänk på det här!

Relaterade artiklar

Till toppen