Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 21 december 2018

Ny app för naturvärdesbedömningar

Nu finns en ny app som ska öka kvaliteten på naturvärdesbedömningar samtidigt som den gör arbetet enklare och höjer den vetenskapliga förankringen.

FOTO: Greensway

Inför de flesta avverkningar görs en naturvärdesbedömning för att minimera risken för att värdefulla skogsbiotoper avverkas eller skadas. Naturvärdesbedömningarna görs också för att säkerställa kvaliteten i de frivilliga avsättningar som många skogsägare gör.

Grundas i forskningen

Appen som företaget Greensway har utvecklat bygger enligt företaget på en metod för naturvärdesbedömning som har stadig grund i aktuell naturvårdsforskning.

I bedömningen anger man vilken typ av bestånd det är och får sedan anpassade flervalsfrågor som bidrar till att skatta förekomsten av de strukturer som är viktiga för naturvården.

Med provytor samlar man också in kvantitativa data som stärker bedömning och ökar tryggheten för ett korrekt och objektivt resultat.

Exakt position

Traditionellt har naturvärdesbedömningar gjorts med hjälp av olika pappersblanketter, med tillhörande instruktion. Efter att blanketten fyllts i sätts pappret in i en pärm och ställs i ett arkiv. Genom att i stället använda sig av en smartphone-app blir informationen digital vilket innebär att den kan synkas direkt till en server.

Greensway menar dessutom att metoden är mer noggrann, transparant och tydlig genom att man också mäter i provytor som blir koordinatsatta med hjälp av mobilens GPS.

Med appen kan man få en exakt geografisk positionering och möjlighet att samla detaljerade data. Med appen följer även ett beslutsstöd och en stödfunktion med bilder som man kan ha med sig i telefonen eller i plattan ute i fält.

LÄS MER: Ny app kan mäta träd med hög exakthet

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen