Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 28 juni 2015

Nu kartläggs oönskad spridning av contortatallen

När den nordamerikanska contortatallen började planteras i Sverige ansågs den vara säker mot ofrivillig spridning. Kottarna öppnas efter eld, och fröna borde därför inte kunna sprida sig i den kyliga svenska skogen. Nu vet man att det räcker med solens värme.

Jörgen Rudolphi har fått pengar för att studera självsådda contortaplantor i mellersta och norra Sverige.
Bild 1/3Jörgen Rudolphi har fått pengar för att studera självsådda contortaplantor i mellersta och norra Sverige. FOTO: Alva Rudolphi
Bild 2/3
Jörgen Rudolphi har ftt pengar för att studera självsådda contortaplantor i mellersta och norra Sverige.
Bild 3/3Jörgen Rudolphi har ftt pengar för att studera självsådda contortaplantor i mellersta och norra Sverige. FOTO: Alva Rudolphi

Idag finns självsådda contortaplantor längs skogsbilvägar och på myrar. De har till och med hittats ovanför trädgränsen i fjällen, 2 mil från närmaste bestånd.

Dålig kunskap

När en art som inte hör hemma här börjar sprida sig okontrollerat kallas den invasiv. Riskerar contortan att bli det?

– Vi har tyvärr dålig kunskap om contortatallens naturliga spridning i skogslandskapet, säger Jörgen Rudolphi på SLU i Umeå.

Han har fått 5,1 miljoner från Formas för att undersöka frågan. Nu väntar ett intensivt arbete med att kartlägga förekomsten av självsådda contortaplantor i mellersta och norra Sverige.

Ber allmänheten om hjälp

Forskarna kommer i första hand att räkna plantor på olika avstånd och i olika miljöer kring kända planteringar. Men Jörgen vill också engagera allmänheten:

– Vi kan inte täcka upp alla områden, därför hoppas vi att allmänheten kan rapportera in observationer. Vi ska göra en hemsida där man lägger upp sina "fynd”, och vid kan vi behov åka ut och verifiera att det är contorta.

Kartläggningen ska ge en bild av hur omfattande spridningen är. I nästa steg kommer forskarna att modellera artens utbredning i framtiden, och dessutom undersöka hur övervakning och bekämpning ska ske.

Stora problem

Nya Zeeland är ett land som har stora problem med spridningen av contortatall. Jörgen är dock tveksam till att vi får samma situation i Sverige.

– Risken är nog mycket liten, men vi måste ändå se till att ha kunskap. Övervakningsprogram är viktiga för alla potentiellt invasiva arter.

Relaterade artiklar

Till toppen