Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 20 mars 2018

Nu har Sveriges vattenflöden kartlagts

Nu blir det lättare att se hur översvämningar och föroreningar påverkar naturen, efter att Lantmäteriet har kartlagt Sveriges vattenflöden.

FOTO: Mostphotos

Kartläggningen har gjorts i ett samarbete mellan Lantmäteriet och SMHI och avser svenska sjöar och vattendrag. Därmed finns det nu bättre kartinformation än tidigare om hur vattnet rinner från källa till hav.

– Kartinformationen ger helt nya möjligheter att se var eventuella föroreningar sprids i vattendrag och att kunna utreda hur vattennivåer kan stiga vid översvämningar, säger Håkan Olsson, vattenmiljöexpert på SMHI, i ett pressmeddelande.

Finare kartskala

Kartläggningen bygger på ett arbete sedan 2010. Genom att konstruera en karta med finare kartskala kan Lantmäteriet nu erbjuda ett bättre digitalt underlag. Det kan exempelvis användas för arbete med miljöinformation och analyser av vattenflödena och hur de påverkar miljön.

Informationen täcker 16 000 mil, av sjöar av vattendrag, som ihop med 42 00 mil nu bildar ett sammanhängande nätverk.

– Vi har sedan kombinerat nätverken med höjddata från Lantmäteriets laserskanning för att se i vilken riktning vattnet rinner. Det hjälper oss att förstå hur vattnet rör sig från källan till havet, säger Esbjörn Andersson, produktutvecklare på Lantmäteriet.

Kan kombineras

Kartinformationen kan kombineras med exempelvis höjddata och uppmätta vattendjup. Kopplingar har också börjat göras till sjöregister och avrinningsområden. Tanken är att uppdatering av informationen ska göras i samband med att när Lantmäteriet genomför sina årliga flygfotograferingar.

Tillgång till information är möjlig via Lantmäteriet webbplats.

LÄS OCKSÅ: Stopp för papperskartor hos Lantmäteriet

Relaterade artiklar

Till toppen