Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 19 juli 2019

Nu är utredningen om äganderätten tillsatt

Nu är det formella beslutet klubbat: Regeringen har tillsatt en utredning om äganderätt. Som Land Skogsbruk redan kunde avslöja i förra veckan blir det Agneta Ögren, lagman i Umeå tingsrätt, som utses till utredare. Hon får nu uppdraget att lämna förslag om stärkt äganderätt, skyddsformer och naturvård i skogen

 Agneta Ögren som får uppdraget att leda utredningen är domare vid mark- och miljödomstolen i Umeå tingsrätt.
Agneta Ögren som får uppdraget att leda utredningen är domare vid mark- och miljödomstolen i Umeå tingsrätt. FOTO: Gunnar Andersson

Utredningen om äganderätten är en del av januariavtalet som slöts mellan regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna.

Förslagen från utredningen ska värna och stärka den privata äganderätten till skogen genom att stärka rättssäkerheten för markägare och företag, och säkerställa att markägare får den ekonomiska kompensation de har rätt till.

Utredningen ska också identifiera vilka målkonflikter och mervärden som finns för Sveriges nationella och internationella åtaganden för att stärka och bevara den biologiska mångfalden, samtidigt som landets cirkulära bioekonomi ska växa.

Nya ersättningsformer

Dessutom ska utredningen föreslå nya eller utvecklade flexibla skydds- och ersättningsformer som ska kompensera markägare för inskränkningar i ägande- och brukanderätten i den utsträckning de har rätt till. Dessa ska bygga på frivillighet och skapa incitament att skydda och bevara biologisk mångfald och andra allmänna intressen, enligt ett pressmeddelande från Miljödepartementet.

– Det behövs utvecklade och positiva incitament för att bevara biologisk mångfald i skogsbruket. Det ska löna sig för markägare att värna allmänna intressen som biologisk mångfald, friluftslivsvärden och värden för rennäringen, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin i en kommentar.

Behöver öka förtroendet

Landsbygdsminister Jennie Nilsson säger att utredningen ska syfta till att stärka rättssäkerheten i de fall då det görs inskränkningar i ägande- och bruksrätten.

– Vi behöver också öka förtroendet mellan skogsägare och myndigheter, och förbättra legitimiteten för skogs- och miljöpolitiken, säger hon i ett pressmeddelande.

Agneta Ögren som får uppdraget att leda utredningen är domare vid mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt. Hon var bland annat domare i målet där privata skogsägare stämt staten för att få ersättning vid nekad avverkning i fjällnära skog, ett fall där mark- och miljödomstolen beslutade att ersättning skulle betalas till skogsägarna.

Utredningen om äganderätten ska vara klar senast den 1 juli 2020.

LÄS MER: Hon ska utreda äganderätten

Relaterade artiklar

Till toppen