Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 15 maj 2015

Norrländska skogsägare kräver rättvisa stormstöd

Skogsägare i Norrland som drabbades av stormarna Ivar och Dagmar bör få samma ekonomiska stöd som de som drabbades av Gudrun eller skogsbranden i Västmanland. Det kräver sågverksägaren Arvid Callans med ett 60-tal större skogsägare i ryggen.

Skogsägare i Norrland ska få samma stöd efter naturkatastrofer som skogsägarna i södra Sverige, anser Arvid Callans.
Bild 1/3Skogsägare i Norrland ska få samma stöd efter naturkatastrofer som skogsägarna i södra Sverige, anser Arvid Callans. FOTO: Isabell Andersson
Ett 60-tal stora skogsägare i Norrland kräver att de som drabbades av stormarna Ivar och Dagmar ska få samma ekonomiska stöd som de som drabbades av Gudrun och förra årets skogsbrand i Västmanland fick. Bilden visar ett åretplanterat stormhygge fem år efter stormen Gudrun.
Bild 2/3Ett 60-tal stora skogsägare i Norrland kräver att de som drabbades av stormarna Ivar och Dagmar ska få samma ekonomiska stöd som de som drabbades av Gudrun och förra årets skogsbrand i Västmanland fick. Bilden visar ett åretplanterat stormhygge fem år efter stormen Gudrun. FOTO: Torbjörn Esping
Bild 3/3 FOTO: Ulf Aronsson

I ett brev till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht kräver Arvid Callans, sågverksägare i Ånge, att markägare i Norrland ska få samma stöd efter de senaste årens stormar som skogsägare i södra Sverige fått efter Gudrun, Per och branden i Västmanland.

– Inom skogsnäringen har vi konsensus om att Ivar blåste ned 15 miljoner kubikmeter virke. Lokalt hade den minst lika hög skadeprocent som Gudrun och på individnivå är skadorna lika stora eller större än efter Gudrun, säger Arvid Callans.

– Alla argument som låg bakom stöden efter Gudrun, Per och skogsbranden i Västmanland finns också här: Marknadspåverkan, nedklassning av virke, skadevolymer och vägskador. Därför vill vi ha samma stöd som man fått där.

Kraven har också undertecknats av 60 större skogsägare i regionen.

I mitten på förra veckan kom svaret från Sven-Erik Bucht, där han skriver: "…skogsbruket är och ska vara en näring som står på egna ben och i normalfallet vare sig behöver eller berättigar till särskilda bidrag eller stöd. I vissa extremsituationer gör vi dock undantag från detta. Hittills är det dock endast stormarna Gudrun och Per samt branden i Västmanland som varit av den digniteten."

Nöjer ni er med det svaret?

– Jag fick det i går och vi har inte hunnit ta ställning till hur vi ska gå vidare. Men många skogsägare har hört av sig efter ett inslag i lokalradion, så uppföljning blir det, säger Arvid Callans.

Dagmar var 2011 och Ivar 2013. Är det inte lite sent att komma med de här kraven nu?

– Jag förutsatte att lokala och regionala riksdagsmän skulle driva detta. När de inte gjort det tycker det finns starka skäl att Norrland bevakar sina intressen. Vi behöver samla oss för en mer kraftfull dialog när något sådant här händer, precis som man gjorde i södra Sverige.

Har inte de drabbade redan fått ersättning genom sina försäkringar?

– De som har försäkringar har fått ersättning. Men försäkringarna täcker inte allt, till exempel nedklassning av virke och sönderkörda vägar. Och även vid Gudrun, Per och branden i Västmanland fick man försäkringsersättning men dessutom statligt stöd. De villkor som praktiserats vid tre tidigare tillfällen borde gälla även här.

Fakta: Skogsbranden i Västmanland

  • Vid skogsbranden i Västmanland 2014 skadades 1,4 miljoner kubikmeter skog, varav 1,3 miljoner på produktiv skogsmark.
  • Brandområdet omfattade cirka 13 100 hektar, varav cirka 9 600 hektar produktiv skogsmark. 
  • Totalt drabbades 107 enskilda skogsägare samt ett antal privata aktiebolag och övriga ägare.
  • 8 000 hektar av brandområdet kommer att skyddas i någon form, varav 6 400 hektar som naturreservat genom bland annat markbyten med staten.
  • I stöd efter branden anslog staten 78 miljoner kronor till bland annat slopad bränsleskatt, upparbetning och lagring av brandskadat virke samt reparation av vägar. Dessutom fick Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 250 miljoner kronor, Länsstyrelsen i Västmanland 60 miljoner kronor och de berörda kommunerna 50 miljoner kronor i stöd.


Källor: Skogsstyrelsen, landsbygdsdepartementet

Relaterade artiklar

Till toppen