Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 3 juli 2018

Norrbotniabanan hotar Skogforsk

Den föreslagna sträckningen av Norrbotniabanan mellan Umeå och Skellefteå går rakt över Skogforsks byggnader utanför Umeå.

– Det här medför allvarliga konsekvenser för vår verksamhet och för hela skogsbruket, säger Charlotte Bengtsson, vd på Skogforsk.

 Charlotte Bengtssson, vd Skogforsk
Bild 1/2 Charlotte Bengtssson, vd Skogforsk FOTO: Dick Gillberg
 Växthus i Sävar.
Bild 2/2 Växthus i Sävar.

Skogforsk är svenska skogsbrukets forskningsinstitut och det finansieras av staten och skogsnäringen. Verksamheten finns på tre orter, Uppsala, Ekebo och Sävar strax norr om Umeå.

Rakt över Skogforsk

När planeringen för Norrbotniabanan nu är i full gång är förslaget att sträckningen ska gå rakt över där Skogforsk bedriver sin verksamhet, och på platsen där Skogforsks byggnader finns planeras ett resecentrum att byggas.

– Som forskningsinstitut är vi en central aktör för det svenska skogsbrukets utveckling och om det här blir verklighet kommer vi att tappa fart under många år när Norrbotniabanan ska anläggas, säger Charlotte Bengtsson.

Värdefulla träd

I direkt anslutning till Skogforsks byggnader ligger också totalt 80 hektar klonarkiv och försöksmark och Skogforsk i Sävar förser varje år det norrländska skogsbruket med frön och plantor för bättre framtida skogar.

– De här träden är oerhört värdefulla. De innehåller i princip hela genbanken för skogen i norra Sverige, säger hon.

Hotar klonarkiv

Intill Norrbotniabanans föreslagna sträckning planerar Umeå kommun även för ett nytt bostadsområde där 6 000 personer ska kunna bo.

– Det här hotar hela vårt klonarkiv och våra försöksytor. 50 års utvecklingsarbete riskerar att gå förlorat när de träd som är grunden för morgondagens skogar ska ersättas av bostäder. Det skulle ta oerhört lång tid att bygga upp igen, berättar hon.

Inte ensamma

Skogforsk står inte ensamma i sin kritik mot den planerade bansträckningen.

– Vi har hela skogsbruket med oss med tunga företrädare från Södra Skogsägarna, Mellanskog, Norra Skogsägarna, Norrskog, BillerudKorsnäs, Stora Enso Skog, Sveaskog, SCA, Bergvik Skog och Holmen Skog. Vi måste få igång en diskussion om det här, säger Charlotte Bengtsson.

Relaterade artiklar

Till toppen