Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 8 november 2018

Norge vill utöka bidrag till klimatåtgärder

Sedan två år har norska skogsbrukare fått bidrag för att gödsla sin skog så att växthuseffekten minskar. Nu vill man utöka bidragen.

 Gödsling av skogen från ovan.
Gödsling av skogen från ovan. FOTO: Rolf Segerstedt

I Norge får skogsbrukare bidrag för att gödsla sin skog. Detta för att träden ska växa bättre och därmed öka sitt koldioxidupptag och binda mer kol i veden vilket minskar växthuseffekten, enligt SR Vetenskapsradion.

Ytan åttafaldigats

Sedan 2016 när bidraget infördes har ytan gödslad skog åttafaldigats, från 1 000 till 8 000 hektar, enligt Norges motsvarighet till Skogsstyrelsen, Lantbruksdirektoratet. Men det är jämförelsevis lite, i Sverige gödslas 30 000 hektar för att öka tillväxten, och detta utan klimatbidrag.

Finns risker

Men det är inte okontroversiellt med skogsgödsling, den biologiska mångfalden påverkas negativt och det kan finnas riska för att gödslet läcker till vattendrag.

Vill utöka

I Norge finns även planer på att utöka bidragen till skogsbrukare som till exempel planterar skogen tätare än tidigare för att öka koldioxidupptaget.

– Hittills beräknas den norska skogens koldioxidupptag på grund av gödslingen ökat med 21 000 ton per år, säger Per Guldbrand Solli på Lantbruksdirektoratet.

Relaterade artiklar

Till toppen