Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 21 augusti 2014

Nordamerikanska träd visar bra resultat i Sydsverige

Varför inte testa Douglas eller Sitka när det är dags för föryngring? Det snart 30-åriga trädslagsförsöket på Tönnersjöheden visar på bra resultat i Sydsverige för de båda nordamerikanska trädslagen.

Klippgran (Ables nobilis) är ett av de nya trädslag som planterades på Tönnersjöheden för 30 år sedan. Klippgranen kräver intensiv skötsel och används främst till "puntegrönt" och julgranar.
Bild 1/2Klippgran (Ables nobilis) är ett av de nya trädslag som planterades på Tönnersjöheden för 30 år sedan. Klippgranen kräver intensiv skötsel och används främst till "puntegrönt" och julgranar. FOTO: Marie Henningsson
Bild 2/2 FOTO: Marie Henningsson

1985 sattes de första plantorna i ett större trädslagsförsök på Tönnersjöheden. Nio trädslag planterades: tall, gran, björk, sitkagran, douglasgran, kustgran, klippgran, contortatall, hybridlärk.

Syftet med försöket är att under likartade ståndortsförhållanden jämföra volymproduktion, virkeskvalitet och skador hos inhemska och utländska trädslag.

Det första vi ser är ett fint bestånd med douglasgran, ett trädslag som producerar ett virke som är av bättre kvalitet än både gran och tall och därmed ökar virkesvärdet för skogsägaren. Trots detta har trädslaget ännu inte slagit igenom i Sverige. Kanske för att den är frostkänslig, men på senare år har det kommit nytt plantmaterial som är mer härdigt.

– När den kommer i gång växer den mycket bra och är lämplig att föryngra under en skärm av lärk eller tall, säger Ulf Johansson.

Ett annat trädslag som visar på bra resultat i sydvästra Sverige är sitkagranen. Den trivs i milt och regnigt klimat. Fördelarna med den är bland annat att den sköts som vanlig gran, den har även samma användningsområden och en säkrare avsättning.

– Den växer bättre än vanlig gran och kan vara lämplig i ett framtida mildare klimat, säger Ulf Johansson.

Ett trädslag som däremot klassats ut i försöket är contortatallen eftersom det inte klarar stormar. Försöket med hybridlärk visar det motsatta.

– Hybridlärk och gran är planterade bredvid varandra och lärken fick mindre skador än granen efter stormarna. Dessutom är tillväxten i unga bestånd mycket god. På en grangeneration hinner man få fram två generationer med hybridlärk.

Ulf Johansson och hans kolleger i försöksparkerna har inte som uppgift att ge skogsägaren råd om vad hon eller han ska plantera. Men ett råd kan Ulf ändå ge:

– Tänk mångfald och sprid riskerna!

Relaterade artiklar

Till toppen