Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 8 februari 2018

Naturvårdsverket gör historisk satsning på skydd av natur

Naturvårdsverket satsar i år 1418 miljoner på att skydda natur och 1194,5 miljoner på åtgärder för värdefull natur. Bland annat ska pengarna gå till fler skyddade områden, satsning på våtmarker, skånska betesmarker och gröna jobb.

FOTO: Bertil Hagberg, Sesamfoto/Claes Grundsten/Naturvårdsverket

Naturvårdsverket gör en historiskt stor satsning på att skydda och åtgärda natur 2018.

Det totala anslaget för skydd av natur uppgår till 1 418 miljoner kronor vilket är 75 miljoner mer än 2016. Satsningen ska bland annat gå till fler skyddade naturområden och bidrag till kommuner och Länsstyrelser.

Störst del av pengarna kommer att gå till att ersätta markägare när nya naturreservat, nationalparker eller Natura 2000-områden bildas, men också till satsning på gröna jobb.

LÄS MER: Satsning på gröna jobbLÄS OCKSÅ: Fokus på jobb i skogen

Värdering av mark, förhandlingar med markägare och att stimulera markägare att föreslå områden att skydda är några av de kringkostnader för markersättning som pengarna också ska gå till.

Satsning på åtgärder

Utöver satsningen på skydd av natur satsas ytterligare 1194,5 miljoner kronor på åtgärder. Det innefattar bland annat kostnader för skötsel av befintliga skyddade områden, åtgärder för hotade arter, rovdjurs- och viltförvaltning samt en satsning på våtmarker.

– Arbetet tar oss ett steg närmare att uppnå de nationella miljö- och friluftslivsmålen. I år lägger vi extra pengar på våtmarker för att hålla kvar och balansera vattenflöden och öka tillskottet till grundvatten, berättar Claes Svedlindh, chef naturavdelningen på Naturvårdsverket i ett pressmeddelade.

Ansvaret för arbetet med åtgärderna vilar på Länsstyrelserna och Naturvårdsverket fördelar strax över 600 miljoner av den delen av anslaget till dessa. Störst anslag får Västra Götalands län som tilldelas 70 miljoner kronor.

Satsning på betesmarker i Skåne

I Skåne län görs en extra satsning på att bevara betesmarker.

– I Skåne län satsar vi på att restaurera igenväxande, sandiga och träd/buskrika betesmarker. Dessa områden är bland de mest artrika i landet, men är också viktiga för friluftslivet och för besöksnäringen, säger Paul Eric Jönsson, chef för naturvårdsenheten i Skåne län.

LÄS OCKSÅ: Mindre skog skyddades förra åretLÄS DEBATTEN: ”Skyddet av skog – en politik i blindo”LÄS OCKSÅ: Norge slår rekord i skyddad skog

Relaterade artiklar

Till toppen