Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 12 september 2017

Naturskyddsföreningen: Inventeringen av nyckelbiotoper är viktig

Regeringens förslag om en ny nyckelbiotopsinventering har mött mycket kritik från skogsbranschen. Andra välkomnar den. Inventeringen är viktig för kunskapen om svensk skog, menar bland andra Naturskyddsföreningen.

 Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen.
Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen. FOTO: Fredrik Hjerling

– Vi är väldigt glada att det här beslutet har kommit. Nyckelbiotopsinventeringen är ett väldigt viktigt kunskapsunderlag för att veta vilka de värdefulla skogarna är. Det gäller både myndigheter och skogsägare som anslutna till certifieringarna och är jätteviktigt för att vi ska kunna klara de mål om biologisk mångfald bland annat regeringen satt upp, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande, till Land Skogsbruk.

”Behövs mer medel för skydd”

Att inte ha kunskap om värdefulla skogsmiljöer gynnar ingen, menar hon. Men hon tycker att det är viktigt att politiken tar ansvar för resultaten av inventeringen, till exempel genom att tillsätta resurser för att ersätta markägare för skog som behöver skyddas.

– Vi har drivit att vi behöver en större naturvårdsbudget, vi behöver ju mer medel i budgeten för skydd av skog, säger Johanna Sandahl.

I samband med att regeringens beslut att skjuta till pengar till en ny nationell inventering av nyckelbiotoper medgav miljöminister Karolina Skog (MP) i intervjun med altinget.se samt med Land Skogsbruk att en skrivelse från Naturskyddsföreningen fått regeringen att börja fundera på en ny inventering.

”Regeringen är i alla fall öppen med att det numera är Naturskyddsföreningen som bestämmer skogspolitiken.”, skrev till exempel EU-parlamentarikern Christofer Fjellner (M) på Twitter.

— Christofer Fjellner (@Fjellner) 4 september 2017

– Regeringar av olika slag har väl alltid påverkats av olika aktörer utanför regeringskansliet. Vi är ju glada att vårat förslag vann gehör den här gången. Jag tycker att det i sig inte är konstigt, att regeringar lägger örat till marken och lyssnar, svarar Johanna Sandahl på kritiken.

”Måste kunna hålla flera bollar i luften”

Naturskyddsföreningen lämnade under våren Skogsstyrelsens samverkansgrupp kring nyckelbiotoperna, efter att Skogsstyrelsen pausade inventeringen i nordvästra Sverige.

Vill ni nu gå in i diskussionen igen?

– Just nu avvaktar vi och ser hur regeringsuppdraget kommer att vara utformat. Vi väntar också fortfarande på svar på ett antal frågor som vi ställt till Skogsstyrelsen.

En annan kritik som bland annat LRF Skogsägarna kommit med är att nyckelbiotopsfrågans inlåsningseffekt blir en bromskloss i klimatarbetet, när skogen inte kan användas fullt ut i omställningen till en bioekonomi. Johanna Sandahl säger att Naturskyddsföreningen delar synen att skogen har betydelse i klimatarbetet.

– Den har en viktig roll i substitutionsarbetet, arbetet med att ersätta fossila bränslen. Sedan handlar det också om att vi behöver ha ett hållbart nyttjande av skogsekosystemen. Vi måste kunna hålla flera bollar i luften och inte bara tänka klimat utan också skydda de livsmiljöer som behöver bevaras för den biologiska mångfalden som är en jättestor utmaning.

Fakta: Förslaget om ny inventering

Regeringen föreslår en landsomfattande satsning på inventering av nyckelbiotoper och avsätter 20 miljoner kronor per år i tio år. Skogsstyrelsen får uppdraget att göra inventeringen. Det ska ske enligt den nya metodik som myndigheten håller på att ta fram och som har sagts ska vara klar i januari.

Dessutom ökas medlen till områdesskydd med 250 miljoner kronor per år genom att anslagen till Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen stärks med 150 respektive 100 miljoner kronor per år fram till och med år 2027, enligt regeringens förslag.

Enligt skogsbranschens företrädare räcker inte de extra anslagen för skydd för att ersätta de skogsägare som har nyckelbiotoper på sin mark och därmed inte kan avverka.

LÄS MER: Nyckelbiotoper ska inventeras i hela landetKraftig kritik mot nyckelbiotopsinventering

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen