Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 3 februari 2019

Naturlig föryngring naturligt för Hans

Ockelbo

Naturlig föryngring av tall med fröträdställning är det naturliga valet för Hans Olsson i Ockelbo.

– Jag anser att det är det billigaste sättet att få upp ny skog på, säger han.

 – Skog har kommit naturligt i 10 000 år, medan vi har planterat skog i cirka 100 år. Plantering är en parentes i skogshistorien, säger Hans Olsson.
– Skog har kommit naturligt i 10 000 år, medan vi har planterat skog i cirka 100 år. Plantering är en parentes i skogshistorien, säger Hans Olsson. FOTO: Mats P. Ostelius

Plantering eller naturlig föryngring av tall (på lämpliga marker), det är frågan. I dag säger de flesta plantering, i alla fall enligt Skogsstyrelsens statistik. Enligt den minskar andelen naturlig föryngring stadigt till förmån för plantering. Men för Hans Olsson är det självklart att välja bort plantering, något han inte anser sig vara ensam om.

Tradition i området

– Nej, det är tradition att föryngra naturligt här, vi har sysslat med det länge i det här området. Markerna är ganska magra och lättföryngrade. Och det har ju stått träd här i flera tusen år, det finns en anledning till att de växer där de växer. Varför ska man krångla till det?, säger han i en reflektion över att utvecklingen går mot plantering av med förädlade plantor.

 Att planeringen skulle ta skada när frötallarna avverkas tycker Hans Olsson inte att man behöver oroa sig för eftersom plantorna är så många.
Att planeringen skulle ta skada när frötallarna avverkas tycker Hans Olsson inte att man behöver oroa sig för eftersom plantorna är så många. FOTO: Mats P. Ostelius

Hans Olsson bedömer att markerna på hans skogsfastighet i snitt har ståndsortsindex T22, vilket ungefär ger en bördighet motsvarande svag blåbärstyp. Markerna är i regel steniga, vilket i sig gör att planteringar skulle vara svåra att genomföra i praktiken.

– Dessutom tycker jag att det är ganska tråkigt att plantera, säger Hans Olsson och skrattar.

Hans Olssons erfarenhet är att en lyckad naturlig föryngring, med 80–100 frötallar per hektar, ger 10 000–15 000 etablerade plantor per hektar.

Mer röjning

Det ger i sin tur behov av större röjningsinsatser än efter plantering (2 500 plantor per hektar), påpekar han. Samtidigt ges goda möjligheter till hög kvalitet med avseende på kvist och årsringsbredd eftersom plantorna växer tätare i ungdomsåren. Även ur ett älgskadeperspektiv är det en fördel eftersom skadorna sprids ut på fler plantor i en tät föryngring.

– I dag är visserligen älgstammen i det här området låg på grund av hög avskjutning och starka vargrevir. Men jag har röjt professionellt i tio år och har varit runt och sett många frodvuxna och älgskadade tallföryngringar, säger Hans Olsson.

En annan fördel med naturlig föryngring är fröträdens fortsatta värdetillväxt efter slutavverkning. Enligt Hans Olsson är det lämpligt att avverka frötallarna när plantorna har nått 30-40 centimeters höjd vilket brukar ta några år, lite beroende på när det är goda kottår.

Invänta prisuppgång

Rent affärsmässigt kan det ändå finnas skäl att vänta in högre virkespriser innan fröträden tas ner.

– Ofta har jag fått ett bättre kubikmeterpris för frötallarna än vad jag fick när hygget togs upp. Och det är ingen katastrof om man väntar några år med att ta ner frötallarna. Det är inte ovanligt att de står i tio år innan de tas ner.

 En lyckad naturlig föryngring, med 80–100 frötallar per hektar, ger 10 000–15 000 etablerade plantor per hektar.
En lyckad naturlig föryngring, med 80–100 frötallar per hektar, ger 10 000–15 000 etablerade plantor per hektar. FOTO: Mats P. Ostelius

Man får också vara beredd på att några frötallar blåser ner och handlar det bara om några enstaka träd kan de gott få ligga kvar, tycker Hans Olsson.

– Det är ju bra den biologiska mångfalden, säger han.

Första röjning

En första röjning bör göras när plantorna är 0,5-1 meter höga, anser Hans Olsson. För att säkerställa att det kommer tillräckligt med plantor låter han alltid markbereda med harv under frötallarna.

– En del markbereder inte eftersom det dras upp sten ur marken och det blir allmänt lite stökigt på hygget. Men jag anser att det behöver göras, helst så fort som möjligt efter avverkningen så att föryngringen kommer i gång snabbt, säger Hans Olsson.

Läs mer: Tallsådd ska öka föryngringenLäs mer: Skogsstyrelsen vill stoppa gran på tallmarkLäs mer: Självföryngringen på historiskt låg nivå

För- och nackdelar

Här är några för- och nackdelar med fröträdställning vid tallföryngring:

+ Kan ge höga stamantal som normalt ger klenare kvist och täta årsringar.

+ Billigt om det lyckas.

+ Upplevs oftast positivt för landskapsbilden.

+ En del djur och växter kan gynnas av fröträdsställningen.

+ Fröträden kan ha god värdetillväxt.

+ Mindre snytbaggegnag och vegetationsuppslag.

+ Mindre skador av betande klövvilt (fler stammar att välja mellan).

+ Kväveläckaget verkar bli mindre på grund av fröträden.

– Större risk för misslyckad föryngring än vid plantering.

– Risk för vindfällning.

– Åtgärder i etapper kräver lång planering

– Uppdelad avverkning fördyrar och skjuter intäkter framåt i tiden.

– Inte möjligt att byta genetiskt material.

– Enkelställning och röjning kan bli dyrare.

Källa: Skogskunskap

Så här föryngrar Hans Olsson

*80-100 fräträd lämnas kvar vid slutavverkning.

*Markberedning snarast möjligt, förslagsvis med harv.

*En första röjning vid planthöjden 0,5-1 meter då beståndet jämnas ut och ”vargar” och löv tas bort. Löv eller gran lämnas i luckor eller om konkurrerande tallar är av dålig kvalitet.

*Vid 3-4 meters höjd röjs beståndet ner till 3 000– 4 000 stammar per hektar.

*Vid behov görs ytterligare en röjning vid cirka 10 meters höjd. Nästa steg blir förstagallring.

Relaterade artiklar

Till toppen