Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 26 maj 2018

Myndigheterna om fjällnära skogen: ”Ge oss pengar till reservat”

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket vill kunna bilda reservat i fjällnära skog i stället för att neka avverkningstillstånd. Det budskapet förs inom kort fram i ett brev till regeringen. Naturvårdsverket har i ett budgetunderlag redan äskat mer pengar för ändamålet.

 Hasse Bengtsson, Skogsstyrelsen, och Erik Norgren, Naturvårdsverket.
Hasse Bengtsson, Skogsstyrelsen, och Erik Norgren, Naturvårdsverket. FOTO: Skogsstyrelsen/Naturvårdsverket

Statens pengar till reservatsbildning används i första hand för att skydda skog nedanför gränsen för fjällnära skog. Det framgår av etappmålet för skydd av skog som riksdagen beslutade om 2014.

Det ger skogsägare, som nekats tillstånd att avverka i fjällnära skog, små möjligheter att få ersättning via reservatsbildning.

Klargörande brev

Det är också skälet till att ett stort antal ägare av fjällnära skog har stämt staten för utebliven ersättning och att domstolen nu ska ta ställning till en alternativ ersättningsmodell. Samtidigt begär alltså Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket nu att få större möjligheter att bilda reservat i de omdiskuterade fjällskogarna.

Skogsstyrelsens styrelse har gett genrealdirektör Herman Sundqvist i uppdrag att ta fram ett förslag till brev där regeringen uppmanas klargöra hur mycket skog som ska ges formellt skydd (reservat) ovanför gränsen för fjällnära skog. Det framgår av protokollet från styrelsemötet den 24 april i år. Brevet bör enligt styrelsen skrivas tillsammans med Naturvårdsverket och dess innehåll väntas blir bestämt på nästa styrelsemöte som hålls den 30 maj.

”Ekvationen går inte riktigt ihop”

Hasse Bengtsson, handläggare på Skogsstyrelsen och ansvarig för myndighetens utredningsarbete i fjällskogsfrågan, är en av de som just nu arbetar med brevet.

– Vi lyfter frågan och undrar vad regeringen egentligen vill. Å ena sidan kan vi inte bevilja tillstånd till avverkning, å andra sidan ska vi inte skydda mer fjällnära skog. Den ekvationen går inte riktigt ihop, det blir väldigt konstigt, säger Hasse Bengtsson.

Erik Norgren, handläggare på Naturvårdsverket, bekräftar att Naturvårdsverket är med och skriver brevet till regeringen tillsammans med Skogsstyrelsen.

– Ja, vi ser att många av Skogsstyrelsens avslagsärenden inte mynnar ut i något regelrätt skydd. Vi tror att man skulle kunna hantera många av de här områdena inom det ordinarie arbetet med reservatsbildning i stället och med de ersättningsregler som gäller för det. Men då krävs ett klarläggande av vad som gäller för formellt skydd av den fjällnära skogen, säger Erik Norgren.

”Skulle ge en långsiktig lösning”

Enligt Erik Norgren har Naturvårdsverket, i budgetunderlaget för 2019-2021, föreslagit höjt anslag på cirka 200 miljoner kronor just för att möjliggöra fler reservat i de fjällnära skogarna.

Så om anslaget beviljas av regeringen så skulle en del knutar i den infekterade fjällskogssituationen kunna lösas upp?

– Ja, det är det vi ser framför oss. Relativt många områden borde kunna bli reservat och det skulle i så fall ge en långsiktig lösning. Det borde vara till fördel för både staten och den enskilde, säger Erik Norgren.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen