Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 1 januari 2018

Multiskadad skog ökar

Tallen i norra Sverige är under hård press. Nu upptäcker Skogsstyrelsen alltfler träd som samtidigt har skador av älg, törskatesvamp och knäckesjukan.

 Den här tallen har det svårt. Den är angripen älg, törskatesvamp och knäckesjukan – samtidigt.
Bild 1/2 Den här tallen har det svårt. Den är angripen älg, törskatesvamp och knäckesjukan – samtidigt. FOTO: Anders Lindqvist
 Törskateangrepp.
Bild 2/2 Törskateangrepp. FOTO: Anders Lindqvist

Skogsstyrelsens skadesamordnare har gjort en sammanställning över skadeläget i tallskogarna i Norrland och de upptäcker allt fler tallar som skadas av älg och samtidigt är angripna av flera svampsjukdomar. De har börjat använda ett nytt begrepp: Multiskadad tall.

Tall väljs bort

– I de områden kring Tornedalen som är hårdast drabbade väljer många skogsägare att inte plantera tall, säger Anders Lindqvist, skogsskadesamordnare på Skogsstyrelsen i Skellefteå.

Det är stora arealer tall i Norrbotten som drabbas av tre svåra skador. Det är främst älgbetesskador och den senaste inventeringen visade att nio procent av tallarna hade färska älgbetesskador. Sedan kommer törskatesvampen, som är en mycket svårbekämpad rostsvamp som på några år kan döda de flesta angripna träd.

Problemet flyttar sig söderut

– Vi har inga bra siffror över de totala törskateangreppen i dagsläget, men i de inventeringar som gjordes 2012 var det törskaderost på 67 procent av all tallungskog på över 70 000 hektar i Norrbotten. Problemen har absolut inte blivit mindre och de förflyttar sig dessutom söderut mot Västerbotten.

Svårt att motverka

Tallarna blir också angripna av knäckesjukan. Det är en rostvampsjukdom som angriper årsskotten som blir krokiga och kan knäckas. För att få ned skadorna från älg kan man minska stammens storlek. Men att motverka svampangrepp är svårare, menar Skogsstyrelsen.

– Vi behöver höja kunskapsläget när det gäller törskateangrepp, säger Anders Lindqvist.

Läs mer: Täta blädningsskogar ett lönsamt alternativLäs mer: Så täcker din försäkring om du drabbas av svamp

Relaterade artiklar

Till toppen