Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 22 maj 2017

MP vill ha ny nyckelbiotopsinventering

Miljöpartiet presenterar i dag, måndag, en del av innehållet i sitt nya skogspolitiska program. Partiet vill se en ny nyckelbiotopsinventering och satsning på mer hyggesfritt skogsbruk. 

FOTO: Rolf Segerstedt

– Jag tycker att det är jätteviktigt att vi satsar mer på skydd så att vi når upp till våra internationella mål, men också viktigt att vi gynnar hyggesfritt skogsbruk, säger Stina Bergström, riksdagsledamot och Miljöpartiets miljöpolitiska talesperson, till Land Skogsbruk.

Miljöpartiets kongress har gett partistyrelsen i uppdrag att ta fram ett nytt skogspolitiskt program, och det är delar ur det som släpps idag på den internationella dagen för biologisk mångfald. 

Flera av förslagen handlar om att bevara nyckelbiotoper. 

– Vi skulle vilja se en rikstäckande inventering, att man verkligen tar ett rejält tag i det här för att få reda på var den skyddsvärda skogen finns, säger Stina Bergström.

Vem ska göra den inventeringen?

– Det är ju Skogsstyrelsen som hjälper de privata skogsägarna, och i dag främst när man har gjort en avverkningsanmälan. Det behöver ju satsas mer på det, de stora skogsägarna har ju lovat att göra det själva. Det handlar mer om att man tar ett samlat grepp och säger att man ska göra det. Jag träffar ju skogsägare som varit väldigt bekymrade över det här att man inte vet om man har nyckelbiotoper på sin mark, säger Stina Bergström. 

För skogsägare kan det innebära begränsningar i skogsbruket – är ni beredda att skjuta till mer pengar för ersättning?

–  Vi har ju redan skjutit till mycket pengar både för naturreservat och biotopskydd. Det är en budgetfråga, men vi tycker att vi vill skydda mer biotoper så måste det finnas medel till det, det är klart.

När det gäller skogsbruksmetoder vill Miljöpartiet att andelen skogsmark som sköts med hyggesfria metoder ska öka. Det kan ske genom att det statliga skogsinnehavet i ökad utsträckning ska vara inriktad på hyggesfritt, mer rådgivning och någon form av ekonomiskt stöd till skogsägare som vill ställa om från trakthyggesbruk.

På fredag kommer Miljöpartiets hela skogspolitiska program att presenteras på partiets kongress i Linköping.

LÄS MER: Tillfälligt stopp för inventering av nyckelbiotoper

Relaterade artiklar

Till toppen