Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 21 januari 2010

Minskad produktion i skogsindustrin 2009

Produktionen i svensk skogsindustri minskade med mellan 7 och 9 procent under 2009 beroende på produktslag. Det framgår av statistik från branschorganisationen Skogsindustrierna.

Produktionen i sågverken föll med 9 procent. Den främsta bakomliggande orsaken är att efterfrågan på sågade trävaror i Europa föll med 20–25 procent. Samtidigt har sågverken, vilket Skogsland och lantbruk.com tidigare har rapporterat, tagit marknadsandelar i bland annat Storbritannien och i Nordafrika. De ökade marknadsandelarna beror främst på en svag svensk krona. Sammantaget ökade exporten något för de svenska sågverken under 2009 jämfört med 2008.
Produktionen av pappersmassa för avsalu sjönk med 9 procent. Samtidigt halverades lagernivån under perioden och på helårsbasis ökade exporten marginellt. Efterfrågan på massa ökade i Kina men föll på övriga marknader.
Även leveranserna av pappersprodukter till Kina ökade. På en i övrigt svag pappersmarknad innebar det att exportminskningen stannade på 5 procent. Papperskonsumtionen i Europa sjönk med 10 procent medan produktionen i svenska pappersbruk föll med 7 procent.

Relaterade artiklar

Till toppen