Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 4 november 2013

Minska vinstskatten med positiv räntefördelning

För en del är det en självklarhet, för andra helt okänt. Men den som inte tar till vara den positiva räntefördelningen kan få skatta bort stora delar av intäkten från sin skog.

FOTO: Bengt Andersson

Åsa Willén tvekar inte en sekund:

– Positiv räntefördelning är det billigaste sättet att plocka ut vinster ur ett skogsföretag. Men trots att det infördes 1994 är det är fortfarande väldigt många som missar det.

Åsa Willén är rörelsechef för Skog på Handelsbanken Skog och lantbruk, med en bakgrund som jägmästare och fastighetsmäklare, och har bra koll på regelverket kring skogsägande.

– Enkelt uttryckt är positiv räntefördelning ett sätt att flytta inkomster från näringsverksamhet till att i stället beskattas som kapitalinkomst. Det innebär att skatten kan minska från uppåt 70 procent ned till 30 procent.

Positiv räntefördelning kan man göra om verksamheten, i det här fallet en skogsfastighet, har ett positivt eget kapital.

– Och de har de allra flesta, runt 70 procent av Sveriges skogsfastigheter är helt obelånade.

För att beräkna det egna kapitalet behövs en slags justerad balansräkning, i princip fastighetsvärdet minus eventuella skulder.

– Värdet kan antingen vara köpeskillingen, eller 39 procent av taxeringsvärdet 1993, och vad det var kan Skatteverket tala om, säger Åsa Willén.

Räntefördelningen innebär att en schablonmässig ränta på det egna kapitalet kan tas upp som ränteintäkt i inkomstslaget kapital, samtidigt som man gör avdrag för motsvarande belopp i näringsverksamheten. Räntesatsen baseras på statslåneräntan plus 5,5 procentenheter, för deklarationsåret 2013 7,15 procent.

– Räntefördelningen kan man göra även om man inte haft intäkter från sin skog. Den kan också ackumuleras från år till år så att man efter tio år, när det är dags för avverkning, har ett så högt eget kapital att hela intäkten beskattas som kapitalinkomst.

De allra flesta skogsägare kan alltså göra räntefördelning, och har också mycket att tjäna på det. Men det sker inte automatiskt, skogsägaren måste själv begära det i sin NE-deklaration.

– Räntefördelningen i sig är inte så krånglig och ett bra sätt om man vill plocka ut vinster ut verksamheten. Men det vill man ju inte alltid, och det som kan vara lite krångligt är att optimera räntefördelningen tillsammans med andra verktyg, som expansionsfonder och periodiseringsfonder, säger Åsa Willén.

Fakta: Räntefördelning

  • För en skogsfastighet med positivt eget kapital kan en del av intäkterna beskattas som kapitalinkomst i stället för som inkomst av näringsverksamhet genom positiv räntefördelning.
  • Om du vill ta ut vinster ur verksamheten är positiv räntefördelning ofta det sätt som ger lägst skatt. Om pengarna ska vara kvar i verksamheten ska du inte räntefördela, då finns andra verktyg.
  • Positiv räntefördelning kan ackumuleras från år till år, även år utan intäkter. Det ökar det egna kapitalet, och därmed det belopp som kan räntefördelas.
  • Har du missat att göra räntefördelning? Det kan gå att åtgärda, deklarationer kan omprövas fem år tillbaka i tiden.

Relaterade artiklar

Till toppen