Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 22 juni 2017

Mindre än hälften av dieselstödet betalades ut

Det dieselstöd som regeringen beslutade om i samband med efterarbetet kring branden i Västmanland användes inte ens till hälften. Huvudanledningen är att stora områden skyddades. Det visar Skogsstyrelsens slutrapport.

 Stödet till entreprenörer som tog hand om virke efter skogsbranden i Västmanland utnyttjades bara till hälften.
Stödet till entreprenörer som tog hand om virke efter skogsbranden i Västmanland utnyttjades bara till hälften. FOTO: Rolf Segerstedt

2015 avsattes sju miljoner kronor i ett tillfälligt stöd för dieselbränsle som förbrukats av skogsmaskiner i samarbete med upparbetning och transport av virke efter branden i Västmanland 2014.

Fastighetsägare och entreprenörer kunde ansöka om stödet fram till 1 november i fjol, men endast tre miljoner betalades ut.

Många skyddsområden

Det utbetalda stödet motsvarar en volym på knappt 500 000 m3fub som skördats och skotats ut från brandområdet. Det är ungefär hälften av den volym som Skogsstyrelsen beräknade fanns på den produktiva skogsmarken i området. Men då naturreservat och andra områdesskydd i brandområdet till slut omfattade närmare 60 procent av området, förklarar det varför stödet utnyttjades i lägre grad än vad som först beräknats.

Syftet med dieselstödet var att ge kompensation för problem som sot och ökat slitage på maskiner på grund av bränd och stenig mark.

Ifrågasattes av markägare

Skogsstyrelsen konstaterar i sin rapport att det hade varit bättre om dieselstödet kunnat presenteras tidigare, så att förutsättningarna hade varit tydliga då uppdragsavtalen tecknades mellan markägare och entreprenörer.

Då stödet blev känt ifrågasattes det av markägare som undrade varför stödet gick endast till entreprenörer.

Efter stödets införande tecknades ett hängavtal mellan entreprenör och markägare om att markägare skulle få del av stödet, men i hur utsträckning detta skedde har Skogsstyrelsen inte kunnat utvärdera då det var ett avtal mellan två affärsdrivande parter.

Relaterade artiklar

Till toppen