Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 10 juli 2018

Europas avskogning minskar - skogsarealerna ökar

Världen över minskar skogarna, men i Europa och Nordamerika har andelen skog i förhållande till landytan ökat sedan 1990, enligt en rapport från FN-organet FAO.

FOTO: Mostphotos

I rapporten State of the World’s Forest 2018 av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO, fastslås att skogarna minskar över tid. Totalt fanns det fyra miljarder hektar skog 2015, enligt FAO. Mellan 1990 och 2015 minskade världens skogsarealer från 31,6 procent av den globala landarean till 30,6 procent. Visserligen minskar skogen, men minskningstakten har halverats procentuellt över tid om man jämför åren 1990-2000 med åren 2010-2015. Naturliga skogar står för 93 procent av den totala mängden skog. Visserligen har andelen planterad skog ökat med 105 miljoner hektar skog, sedan 1990, men takten har sjunkat sedan 2010, i bland annat Asien, Europa och Nordamerika.

Förluster i Afrika

Inom EU har andelen områden skog ökat något, med trenden mot en minskning av arealerna skog i världen. Rapporten visar att förlusterna av skog är störst i Afrika söder om Sahara, Latinamerika och Sydostasien, medan andra delar av Asien, Nordamerika och Europa har ökat skogsarealerna som en följd av storskaliga program i många länder, samt omvandling av jordbruksmark till skog på många håll.

Vedeldning vanlig energikälla

Uppemot sex procent av energianvändningen i världen kommer från skogen. Och 50 procent av virket används som bränsle vid matlagning och för att värma bostäder, samt för småskalig tillverkning. Asien står för 40 procent av eldningen, medan Afrika står för 26 procent, Amerika för 17 procent och Europa för 8 procent. EU-parlamentet och EU-kommissionen har nyligen klubbat ett nytt ramverk för att öka andelen förnybara energikällor till 32 procent år 2030. Enligt FAO står energi från eldning av skogsprodukter för 40 procent av världens energiåtgång, på ungefär samma nivå som sol-, vatten- och vindkraft tillsammans.

FN:s strategiska mål är att öka andelen skog av världens landytor med 3 procent världen över fram tilll 2030.

Rapporten finns nedladdningsbar här.

LÄS OCKSÅ; Uppåt för den globala skogsproduktionen

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen