Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 5 september 2017

Mellanskog inför markskoningsgaranti

Mellanskog har infört en markskoningsgaranti och arbetar nu för att minimera körskadorna. Körs marken ändå sönder reparerar Mellanskog spåren.

 Stockmattor undviker körskador.
Stockmattor undviker körskador. FOTO: Marie Henningsson

Sedan den 1 augusti har Mellanskog infört en markskoningsgaranti lik den Södra införde för avverkning 2013 och för gallring i december i fjol. Målet är att förebygga och minimera markskadorna.

– Vår egen personal och våra entreprenörer har utbildats i metoder för att köra mer skonsamt. Det kan handla om att man lägger ut ris och att man lägger körvägar och basvägar där marken har bäst bärighet, gärna högt upp i terrängen. Där marken är extra besvärlig använder vi oss av bärband och stockmattor, säger Gunnar Björkholm, produktionschef Mellanskog.

– Vi planerar på ett annat vis plus att vi använder oss av laserfuktighetskartor som visar var marken riskerar att vara blöt och därmed extra känslig.

LÄS MER: Kartor visar var marken är fuktig

Markskoningsgarantin innebär att Mellanskog, om marken ändå körs sönder, kostnadsfritt kommer reparera skadorna i samråd med markägaren.

Garantin gäller vid både avverkning och gallring. Södra har ett system med avgift och premie, vilket Mellanskog har valt bort.

– Vi har haft en pilotverksamhet i Värmland under ett års tid. I Värmland har vi de mest besvärliga förutsättningarna med sedimenterad mark och mycket nederbörd. Vi var rädda att vi skulle behöva ta ut en avgift, men det har visat sig att vi inte kommer behöva det, säger Gunnar Björkholm, produktionschef Mellanskog.

LÄS MER: Södra garanterar skona marken

Markskoningsgarantin innebär bland annat att Mellanskog i slutavverkning garanterar att körvägar och basvägar inte har orsakat skador som är större än 25 centimeter djup på en sammanhängande sträcka av 50 meter. I basstråk i gallring garanteras spårdjup mindre än 20 centimeter och i stickvägar spårdjup mindre än 10 centimeter.

Mellanskogs nya markskoningsgaranti gäller alla kontrakt som skrivits från den 1 augusti.

Här kan du läsa mer om garantin.LÄS MER: Södras markskoningsgaranti ej valbar

Relaterade artiklar

Till toppen