Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 29 september 2019

Måste jag ta upp mitt sparade underskott på blankett K7?

Fråga: Jag har under många ägt flera skogsfastigheter och i min näringsverksamhet har jag ett sparat underskott om 1,3 miljoner kronor. Underskottet har jag för avsikt att kvitta bort vid framtida skogsavverkningar. Eftersom jag har inkomst av tjänst om cirka 500 000 kr per år, är det sparade underskottet av högt ekonomiskt värde.

Under 2019 har jag sålt en av fastigheterna, kapitalvinsten blir flera miljoner. När jag studerar blankett K7 så framgår det att underskottet ska reducera vinsten. Är jag tvungen att ta upp underskottet vid försäljningen trots att jag har flera fastigheter kvar?

 Vibeke Alstad.
Vibeke Alstad.

Experten svarar: Ja, tyvärr är det så! Enligt Inkomstskattelagen 45:32 ska en enskild näringsidkare vid avyttring av en näringsfastighet göra avdrag från kapitalvinsten med underskottet i den näringsverksamhet dit fastigheten hörde.

Detta avdrag är alltså tvingande och gäller det totala underskott du har i din näringsverksamhet vid deklarationen för inkomståret 2019, alltså även sparat underskott från tidigare år och från andra fastigheter än den du sålt.

Avdraget kan minska kapitalvinsten till noll, men inte skapa en kapitalförlust, har man större underskott än kapitalvinsten får man behålla den delen av underskottet.

Eftersom det underskott som avses i regeln är det underskott du har kvar efter inkomståret 2019 kan du kvitta ditt underskott mot till exempel en avverkning nu under hösten.

Denna regel gäller även om man har flera fastigheter och bara har sålt en och det saknar betydelse om näringsverksamheten är aktiv eller passiv.

Vibeke Alstad,

LRF Konsult

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen