Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 16 april 2019

Massavedspriserna stiger och sågtimmerpriset sjunker

Massavedspriset ökade med 1,8 procent medan priset på sågtimmer minskade med 0,6 procent under årets första kvartal i jämförelse med fjärde kvartalet 2018. Det visar Skogsstyrelsens senaste statistik.

 Priset på massaved ökade.
Priset på massaved ökade. FOTO: Ann Lindén

Skogsstyrelsen redovisar kvartalsvis statistik som bygger på leveransvirkespriser för tall- och gransågtimmer samt barr-, gran- och lövmassaved. Leveransvirke betyder att skogsägaren själv, med hjälp av anställda eller entreprenörer, levererar virket till bilväg. Leveransvirke utgör runt nio procent av totala virkesförsäljningen.

Jämfört med fjärde kvartalet 2018

Den senaste statistiken visar att massavedspriset ökade varje kvartal under 2018 och att det fortsatte göra det även under första kvartalet 2019. Men ökningen ser lite olika ut i olika delar av landet. Störst var ökningen i region Nord med 3,5 procent. I region Mellan ökade priserna med 2,5 procent och i region Syd var de oförändrade.

Sågtimmerpriset spretar

När det gäller sågtimret är utvecklingen en annan. Priset på gransågtimmer sjönk medan priset på tallsågtimmer steg en aning. Sågtimmerpriset totalt ökade marginellt i region Nord och Syd med 0,3 respektive 0,5 procent. I region Mellan minskade till och med priset med 2,2 procent.

Jämfört med samma period 2018

I jämförelse med första kvartalet 2018 ökade dock priserna i hela landet för både massaved och sågtimmer. Priset på massaved ökade med 15,2 procent och priset på sågtimmer ökade med 8,4 procent. Jämfört med första kvartalet 2018 ökade massavedspriset mest i region Nord och Mellan med strax över 18 procent. I region Syd ökade priset med 13,2 procent. Sågtimmerpriset ökade mest i region Syd med 9,5 procent. I region Mellan och Nord ökade priserna med 6,7 respektive 5,1 procent.

Fakta: Regionindelning

Region Nord

Länen/länsdelarna: Norrbotten, Västerbotten, Jämtland (inte Härjedalen) och Västernorrland.

Region Mellan

Länen/länsdelarna/kommunerna: Härjedalen, Gävleborg, Dalarna, Värmland, Örebro, Västmanland, Uppsala, Stockholm, Södermanland, Skaraborg, Göteborg och kommunerna Dals-Ed, Bengtsfors, Åmål, Färgelanda och Mellerud.

Region Syd

Länen/länsdelarna/kommunerna: Kommunerna Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet, Alingsås, Ale, Lerum, Vårgårda, Herrljunga, Bollebygd, Borås, Ulricehamn, Mark, Svenljunga och Tranemo. Länen Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Blekinge, Gotland, Halland och Skåne.

Källa: Skogsstyrelsen

Läs mer: LRF Premium. Artificiell intelligens tar över virkesmätningenSveaskog testar nya kvalitetsklassningen

Relaterade artiklar

Läs mer om

Till toppen