Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 13 november 2009

Massapriset långt från rekord

Det är fortfarande god efterfrågan på massaved i landet och leveranserna har också kommit igång efter de prishöjningar som gjorts.

– Det är bra balans på marknaden, säger Anders Svensson, virkeschef på Södra.

Den brist som uppkommit på färskt virke i södra Sverige i takt med att stormlagren sinat och industrin ökat produktionen gjorde att Södra höjde priserna på barr- och granmassaved med 25 kronor (9-10 procent) i slutet på september. Bristen i södra Sverige har också påverkat delar av de södra delarna i Mellansverige. Det är dock bara Mellanskog som har höjt priserna – i Sörmland och Gotland (barrmassaved) – medan övriga aktörer har oförändrade priser.

Sture Karlsson, virkeschef på Mellanskog, tror att det kan bli brist på massaved, i synnerhet björkmassaved, i vår om massaindustrin kör för fullt under vintern.

Tills för drygt ett år sedan var det strid på kniven om varenda massavedsbit i norra Sverige till följd av att massaindustrin gick för fullt och att det faktiskt finns ett permanent underskott på virke i norr. Konkurrensen i norra Sverige ökade dessutom genom effekterna av de ryska rundvirkestullarna som gjorde att Finlands import från Ryssland minskade.

Detta sammantaget gjorde att priserna steg till rekordnivåer (räknat i löpande priser) i fjol. Norra Skogsägarna, införde exempelvis en jubileumspremie på massaveden på 75 kronor per m3fub i början på maj 2008. Certifierade medlemmar i Norra med skogsbruksavtal kunde då få ända upp till 400 kronor per kubikmeter.

Lågkonjunkturen och massaindustrins produktionsbegränsningar kylde av den heta virkesmarknaden i norra Sverige med kraftigt stigande lager av massaved som följd. De totala lagren av massaved i landet var vid årsskiftet och i slutet av det första kvartalet i år de högsta under den senaste tioårsperioden med undantag av 2005 då stormen Gudrun tryckte upp lagren till rekordnivåer.

De höga massavedlagren från början av året har nu reducerats och massavedmarknaden kan nu betraktas som normal igen.

– Det är hög avverkningstakt och hög leveranstakt. Enligt min bedömning kommer industrin att ha gott om massaved fram till sommaren, säger Sören Petersson, chef för Holmen Skog region Örnsköldsvik.

Även Olov Söderström, virkeschef på Norsskog, vittnar om att massavedmarknaden kvicknat till betydligt.

– Marknaden är normal igen vilket bekräftas av att vi höjde massavedpriserna med 15 kronor per m3fub den 21 oktober (en höjning med 5 procent, Skogslands anm.), säger han.

För att man ska få en uppfattning om hur het massavedmarknaden i norra Sverige var förra året kan det vara intressant att veta att Norrskogs nuvarande massavedpriser, efter höjningen, fortfarande ligger cirka 85 kronor under toppriserna från i fjol.

Relaterade artiklar

Till toppen