Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 5 februari 2019

Massapriset driver på i skogen

Det är goda tider för skogsägare när priset på barrmassa ligger nära rekordnivåer. Massavedspriserna har följt med uppåt och även energiveden får hänga med på tåget. 

 Om priserna på massa håller sig på fortsatt höga nivåer kan också gallringar för massaved bli en lönande affär för skogsägare.
Om priserna på massa håller sig på fortsatt höga nivåer kan också gallringar för massaved bli en lönande affär för skogsägare. FOTO: Sven Tegelmo Skogforsk

Priset på massa började stiga rejält under 2017 och under 2018 har det varit en kontinuerlig uppgång på både på löv- och barrmassa. De senaste månaderna har kurvan börjat vända nedåt men priset ligger ändå en bra bit över 1 100 dollar per ton. 

– Det är en mycket hög nivå och vi har haft ett väldigt bra år bakom oss. Den senaste tiden har efterfrågan i Kina minskat något och det har planat ut i Europa. Då har priserna också minskat något, säger Magnus Björkman, marknads- och försäljningsdirektör på Södra Cell.

 Magnus Björkman, marknads- och försäljningsdirektör på Södra Cell.
Magnus Björkman, marknads- och försäljningsdirektör på Södra Cell. FOTO: Martina Wärenfeldt

Kina påverkar

Han menar att det främst är tre faktorer som påverkat uppgången och gjort 2018 till ett starkt år. Kina tog beslut om att begränsa returpappersimporten, ekonomin gick samtidigt bra i Kina, USA och Europa och det var tillfälliga produktionsproblem för flera massabruk runt om i världen. 

Sedan november är det dock inga större produktionsstörningar i världen och konjunkturerna ser ut att vända nedåt. Det gör att massapriset kan sjunka något från sina rekordnivåer, men det är fortsatt stor efterfrågan på pappers- och kartongprodukter. 

– Välståndet generellt sett i världen ökar. Då ökar också pappersförbrukningen, samtidigt som nykapaciteten för ny massaproduktionen inte kommer att öka de närmaste åren. Det gör att vi i grunden är positiva till utvecklingen.

LÄS OCKSÅ: Travmätningen av timmer blir säkrare

Prispåverkan på massaved

De höga massapriserna har också påverkat priset på massaved.

 Sture Karlsson vd Mellanskog.
Sture Karlsson vd Mellanskog. FOTO: Therese Asplund

– Priserna på massaved har gått upp sedan 2017 till och med i somras. Det har gått från 230 kronor per fastkubikmeter i grundpris till 320 kronor i Mellansverige under 2018, säger Sture Karlsson, VD på Mellanskog. 

– Det är också en ökad efterfrågan på energived. Både på grotflis och vanlig flis. Det är också en förändring sedan två, tre år tillbaks.

Sture Karlssons 3 tips till skogsägare:

1. Slutavverka är aldrig fel. Det är bra priser på timmer, massaved och energived.

2. Gallra ungskogen i tid.

3. Använd en del av likviden till att röja i ungskogen. Då står man rustad inför framtiden. 

Sture Karlsson tror att det kommer vara fortsatt bra efterfrågan på skogsråvara, men pekar på några utmaningar inför framtiden. 

– Det som snarast är problem är att produktionsresurserna behöver öka i takt med att förbrukningen ökar i Sverige. Det är konkurrens med andra branscher om bland annat chaufförer. 

Ny klassning

Stormen Alfrida kan också ställa till det.

– Det är stora lokala skador utmed kusten i Mellansverige. Långsiktigt kan granbarkborren bli ett större problem än upparbetningen efter stormen. Jag uppmanar skogsägare att kolla över sin skog efter stormskador och barkborrar. 

Som Land Skogsbruk tidigare avslöjat kommer det i augusti i år nya regler för klassning av massaved.

– Det kommer att påverka marknaden och det pågår omflyttningar i systemen. Det som nu ligger i rötvedshögarna och som eldas upp kommer kanske att bli barrmassaved. Då kommer värmeverken köpa annan sorts ved. Om det kommer att bli björkved eller annan ved återstår att se. 

LÄS MER: Danske Bank spår stark virkesmarknad utan ”prisdiken”

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen