Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 3 juni 2019

Marknaden för skogsfastigheter svalnar

Priserna på skogsfastigheter planar ut under året, spår Skogssällskapet. Vikande virkespriser bedöms spilla över på fastighetsmarknaden.

FOTO: Dan Rapp

Skogssällskapet hänvisar till sitt eget Skogsindex som visar att fastighetspriserna var fortsatt höga under första kvartalet 2019, främst i Götaland, samtidigt som trenden var utplanande. Och den trenden lär fortsätta under 2019, enligt Ulrik Abelson, fastighetskonsult på Skogssällskapet.

Avmattad konjunktur

Skälet är en avmattning i konjunkturen, vilken leder till fallande virkespriser, något som kan få en negativ inverkan på fastighetsmarknaden. Dessutom ökar nu utbudet av virke till följd av barkborreskador och på grund av stormen Alfrida i början av januari. Det sätter ytterligare press på virkesmarknaden.

Lägre virkespriser

– Överlag skulle jag säga att vi ser en svagt minskad råvaruefterfrågan från sågverk och cellulosaindustri, vilket ger lägre virkespriser och minskande avkastningsvärden på skogsfastigheter. Det är framför allt sågtimmerpriserna som sänkts nu i början av året, säger Ulrik Abelson i en skriftlig kommentar.

Räntan kan påverka

Skulle Riksbanken höja räntan under året skulle det också kunna påverka fastighetsmarknaden negativt, enligt Ulrik Abelson.

– Givetvis kan det spela in. Men jag tror att konjunkturen kommer att ha störst effekt, säger han.

Stabilt

Ulrik Abelson vill dock påpeka att priserna skogsmark ofta är ganska stabila, även när det inte råder högkonjunktur. Skälet är att det i regel är underskott av skogsfastigheter på den öppna marknaden och att det alltid finns köpare av skogsfastigheter.

LÄS MER: Osäkerhet kring naturvärden påverkar marknaden för skogsfastigheterLÄS MER: Så mycket skogsfastighet får du för tre miljoner

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen