Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 4 december 2009

Marken kräver aska

Allt mer bioenergi tas ut från skogen. Det är snällt mot klimatet, men inte problemfritt. Aska måste tillbaks annars störs ekosystemet.

Aska spridd i skogsmark (de små svarta bitarna på bilden). FOTO: ROLF SEGERSTEDT
Aska spridd i skogsmark (de små svarta bitarna på bilden). FOTO: ROLF SEGERSTEDT

Skogsstyrelsen har under det här året jobbat med projektet Bioenergi och kompensationsgärder för att skapa kunskap om hur man kan ta ut mer bioenergi från skogen utan att rubba balansen i kretsloppet. Målet var att nå 4 600 markägare i landet med utbildningar men har nått över 6 000.

– Om vi ska kunna ta ut bioenergi ur skogen på ett uthålligt sätt måste vi även föra tillbaka näringsämnen till marken, annars finns det risk för att vi orsakar försurning av vattendragen. Askåterföring är därför en viktig del i arbetet, säger Stefan Andersson, projektledare, Skogsstyrelsen.

I dag tas grenar och toppar ur skogen vid en tredjedel av slutavverkningarna. Men endast en tiondel av den aska som borde återföras till skogen kommer dit. 20 procent av de grenar och toppar som kapas loss vid avverkningen ska lämnas kvar på hygget enligt Skogsstyrelsens rekommendationer.

– Det är aldrig kvar så mycket när skogsägarna väljer att ta ut grot vid en slutavverkning och det är ett problem, säger Stefan Andersson.

Med groten försvinner bland annat kalcium, magnesium, kalium och fosfor. Återförs askan får man tillbaks de här näringsämnena och en bättre balans.

– Grotuttaget i Sverige står för en större del av försurningen i skogsmarken än vad kvävenedfallet gör idag. Det här kan även komma att ge en tillväxtminskning, varnar Stefan Andersson.

I Skogsstyrelsens projekt fokuserar man på uthålligt skogsbruk, inte på tillväxt.

– Men askåterföring ger tillväxt om det finns tillräckligt med kväve. Det gör det i sydvästra Sverige, säger Gunnar Thelin, EkoBalans.

Vid landets värmeverk och industrier produceras varje år upp till 350 000 ton aska som kan spridas på skogsmark. Bara en tiondel kommer tillbaka, skälet är bland annat långa avstånd och entreprenörsbrist.

Markägarens kostnad för att sprida askan är 200 kronor per hektar, det är vad Skogsstyrelsen tar för att upprätta en plan för askåterföringen. I övrigt sköts alla kontakter och betalningar mellan entreprenör och värmeverk.

Relaterade artiklar

Land Skogsbruks Nyhetsbrev

Missa inga av de senaste nyheterna och aktuella debatterna inom de gröna näringarna!

Missa inga nyheter Gratis

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.

[article_FBShare type=shares ]
[article_FBShare type=comments ]
Till toppen