Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 20 juli 2017

Marken har körts sönder i skogen

Antalet terränghjulingar ökar i Sverige. Men inte alla känner till att man oftast inte får köra den i terrängen. I Ockelbo har nyligen skogsmark körts sönder.

 Så här såg marken ut i Ockelboskogen.
Bild 1/2 Så här såg marken ut i Ockelboskogen. FOTO: Per Mellström
 Terränghjulingar får inte köras i terräng, med några undantag. Bilden är tagen vid ett annat tillfälle.
Bild 2/2 Terränghjulingar får inte köras i terräng, med några undantag. Bilden är tagen vid ett annat tillfälle.

Terränghjulingar, till exempel fyrhjulingar, blir allt mer populära. Förra året fanns det 92 726 registrerade terränghjulingar i Sverige, och den siffran var en ökning med 5,5 procent från föregående år. Enligt Trafikanalys är terränghjulingar det fordonsslag som ökade allra mest 2016.

Men att köra med en terränghjuling omgärdas av en hel del regler och lagar. Att köra i terräng på barmark är inte tillåtet, något många kanske inte är medveten om och andra helt enkelt struntar i, menar Naturvårdsverket.

Lämnat djupa spår

I ett skogsområde utanför Ockelbo i Gästrikland har fyrhjulingar under den senaste tiden kört sönder marken, nött bort vegetation och lämnat djupa spår efter sig.

– Det är totalt omdömeslöst det här, säger Per Mellström på Stora Enso Skog till P4 Gävleborg.

Per Mellström har granskat skadorna och tycker att åkningen är extra problematisk eftersom skogsområdet är klassat som riksintresse. Delvis har skogen höga naturvärden som skyddas och många utnyttjar skogen som rekreation.

– Att det körs i ett sådant här känsligt och skyddat område är ovanligt men att det körs fyrhjulingar efter stigar är vanligt, säger han.

Förbjudet att köra

– Har man en fyrhjuling får man köra på väg om den är vägregistrerad, äger man jord eller skog får man använda fyrhjulingen som ett arbetsredskap. I övrigt är det förbjudet att köra fyrhjuling i skogen. Det finns vissa undantag men det här är ju okynnesåkning så det här är ju ett brott mot terrängkörningslagen, säger Per Mellström.

Han misstänker att de som har kört inte har koll på vilka regler som gäller och att det generellt krävs mer upplysning.

Omfattande böter

Förbudet mot terrängkörning på barmark är reglerat i terrängkörningslagen och terrängkörningsförordningen. Det gäller även markägaren eftersom lagen finns för att skydda naturen. Körspår i marker och vattendrag kan påverka växtligheten och djurlivet under en lång tid framåt.

Enligt P4 Gävleborg är det okänt vilka som kört i skogen, men polisen har blivit underrättad och det kan bli aktuellt med böter om förarna blir avslöjade.

– Det är ju ett brott mot terrängkörningslagen. Om man tittar på området och riksintresset så kan det nog bli omfattande böter, säger Per Mellström.

Terrängkörningslagen

Det är förbjudet att köra med motordrivet fordon i terräng på barmark.

Gäller även den som äger marken eftersom lagstiftningen är till för att skydda naturen.

All naturmark utanför vägar, till exempel skogsmark, kalfjäll, våtmarker, stränder, hedar, parker, åkrar och ängar räknas som terräng.

Det gäller även stigar, vandringsleder, motionsspår och traktorvägar.

Det behövs inga förbudsskyltar för att förbudet mot terrängkörning ska gälla.

Motordrivna fordon är alla slags fordon som drivs med motor till exempel bilar, motorcyklar, terränghjulingar (fyrhjulingar, ATV och quad), mopeder, snöskotrar, traktorer och andra motorredskap.

Det gäller även om fordonen drivs med el.

Undantag är körning:

I direkt samband med jordbruk, skogsbruk och renskötsel.

I samband med byggande och underhåll av vägar, kraftledningar och avlopp.

I räddningstjänst och vid sjukfall.

Vid hämtning av fälld björn, älg, hjort eller vildsvin i samband med jakt.

Vid arbeten i parker och friluftsområden.

Vid parkering precis bredvid en väg.

Inom anläggningar som är särskilt inrättade för tränings- eller tävlingskörning.

Dispens från länsstyrelsen kan ges vid funktionsnedsättning.

Även om körningen räknas som tillåten kan du behöva tillstånd från markägaren.

Läs mer: Många dödsolyckor med fyrhjulingar

Föräldrar överskattar barnens förmåga

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen