Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 10 september 2019

Markägarseger när kraftledning stoppas

Markägare i södra Sverige har vunnit en viktig seger. Svenska kraftnät har fått avslag på sin ansökan till Energimarknadsinspektionen om att få bygga en 18 mil lång 400-kilovoltsledning från nordöstra Småland till Blekinge. Underlaget från Svenska kraftnät är inte tillräckligt.

 Energimarknadsinspektionen har avslagit Svenska kraftnäts ansökan om att få bygga en 400 kilovoltsledning i luften från norra Småland till Blekinge.
Energimarknadsinspektionen har avslagit Svenska kraftnäts ansökan om att få bygga en 400 kilovoltsledning i luften från norra Småland till Blekinge. FOTO: Marie Henningsson

Det har gått mer än fem år sedan Svenska kraftnät presenterade planerna på en 18 mil lång kraftledning som skulle gå i luften och därmed ta stora arealer skogsmark i anspråk.

Sedan dess har organisationer som Södra och LRF, berörda kommuner, markägare och enskilda riksdagsledamöter lagt ner mycket arbete på att stoppa kraftledningen.

Bland annat har man pekat på bristande tekniska beslutsunderlag, att det saknats samhällsekonomiska analyser och att ersättningen inte motsvarar förlusterna som markintrången på skogs- och lantbruksfastigheterna innebär.

Stoppad tills vidare

När beskedet kom sent i måndags att kraftledningen stoppats, åtminstone tills vidare, var det många som drog en suck av lättnad.

– Det här är en seger för demokratin. Vi har jobbat sida vid sida, markägare, organisationer, kommuner. Jag har varit lite rädd för att vi inte skulle kunna påverka, trots att vi stått enade, men det här blev resultatet. Vi vet inte vad som kommer att hända med den planerade ledningen i framtiden. Men det måste i alla fall ske ett rejält omtag, säger KarlJohan Gunnarsson, markägare i Långasjö.

Otillräckligt underlag

Energimarknadsinspektionen skriver i sitt avslag att Svenska kraftnäts ansökan om tillstånd att bygga ledningen inte var tillräckligt utförlig för att Energimarknadsinspektionen skulle kunna göra en fullständig bedömning.

Det kan enligt Energimarknadsinspektionen inte uteslutas att det finns alternativ som är bättre ur samhällsperspektiv.

Energimarknadsinspektionens beslut kan överklagas till regeringen.

LÄS MER: Vägrar vika sig för kraftgigantens kraftledning

Relaterade artiklar

Till toppen