Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 29 september 2018

Markägarna väntar på avgörandet

HAMPEDAL, BOLLEBYGD

Hur stora åtgärder kan Skogsstyrelsen kräva att en skogsägare vidtar för att trygga livsmiljön för tjäder? Det ska Mark- och miljööverdomstolen avgöra och förra veckan hölls förhandlingar.

 Anneli Virenheim och Olle Andréasson vill kunna bruka den skog som de köpte för fyra år sedan.
Bild 1/2 Anneli Virenheim och Olle Andréasson vill kunna bruka den skog som de köpte för fyra år sedan. FOTO: Marie Henningsson
 Lena Sandell, skogskonsulent på Skogsstyrelsen, beskriver varför Tjädern trivs i skogen i Hampedal.
Bild 2/2 Lena Sandell, skogskonsulent på Skogsstyrelsen, beskriver varför Tjädern trivs i skogen i Hampedal. FOTO: Marie Henningsson

Det här är det första fallet där avverkning som begränsats på grund av förekomst av tjäder prövas av Mark- och miljööverdomstolen. Södra driver målet tillsammans med markägarna Anneli Virenheim och Olle Andreasson.

I torsdags var det förhandling i domstolen, i fredags var det syn vilket betyder att mark- och miljööverdomstolen fick besöka några olika platser i skogen i Hampedal och få dem beskrivna för sig av såväl Skogsstyrelse som markägarnas företrädare.

”Det finns en gräns”

Mark- och miljödomstolen slog i sin dom för ett år sedan fast att det inte spelar någon roll om tjäderns population är hotad eller inte. Stora områden kan komma att undantas från brukande, utan att markägare ges någon ersättning, då alla vilda fåglar skyddas av artskyddsförordningen.

LÄS MER: Skogsägare förlorade i tjädermål

– Det här är ett jätteviktigt principiellt fall för oss. Det finns en gräns för vad markägare får tåla vad gäller inskränkningar i pågående markanvändning. Egendomsskyddet är grundlagsskyddat och det måste finnas en ersättningsform när det sker sådana här inskränkningar, säger Göran Örlander, skogsstrateg på Södra.

”Måste få ersättning”

Olle Andréasson och Anneli Virenhem har inget emot att ta de miljöhänsyn som lagen kräver när de ska avverka i sin egen skog. Men när kraven går långt ut över lagen tycker de att det måste vara staten som står för kostnaderna, inte markägaren.

– Vi kan skydda mer än vad lagen kräver, men då måste vi få ersättning, säger Olle Andréasson.

LÄS MER: Stoppad avverkning ska prövas

Får konsekvenser

Skogsägarsverige väntar nu på en dom som kommer att få konsekvenser för alla landets skogsägare.

– Det här är en nationell fråga som är viktig för alla. Om inte lagstiftningen fungerar ser vi fram emot en översyn. I våras aviserade regeringen att artskyddsförordningen ska ses över. Men vi har inte sett något beslut eller direktiv, säger Göran Örlander.

BAKGRUND: Tjädermålet Bollebygd

· För fyra år sedan köpte Anneli Virenheim och Olle Andréasson sin skogsfastighet på 63 hektar i Hampedal, Bollebygds kommun i Västergötland. När de lämnat in sin avverkningsanmälan om att slutavverka 15 hektar fick de besked om att det fanns en spelplats för tjäder i närheten, ej i deras skog, och att det behövde göras en inventering innan de kunde få besked om avverkning.

· Efter lång tid fick de besked. De skulle få avverka, men extra hänsyn skulle tas till tjäderns livsmiljö eftersom det är ont om annan bra tjäderskog i landskapet.

· De åtgärder de måste vidta motsvarar en förlust av 30 procent av virkesvärdet vilket betyder 477 000 kronor enligt Södras beräkningar.

· Skogsstyrelsens beslut överklagade till Mark- och miljödomstolen som gav Skogsstyrelsen rätt att begränsa avverkningarna, men ansåg att markägaren skulle kunna få ekonomisk ersättning genom att stämma staten och vinna i separat talan.

· Domen i Mark- och miljödomstolen har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen som hade förhandling förra veckan. Dom förväntas komma i höst.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen