Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 11 juni 2019

Markägare som drabbats av vattenkraft får ersättning

En markägare i Vilhelmina får ersättning med 195 000 kronor för att skydda sin fastighet från erosion på grund av vattenkraftens reglering. Det har Mark- och miljööverdomstolen slagit fast i en ny dom.

 På den aktuella fastigheten, som ligger längs sjön Malgomajs strand i Vilhelmina, har erosionsskador uppkommit under en längre tid.
På den aktuella fastigheten, som ligger längs sjön Malgomajs strand i Vilhelmina, har erosionsskador uppkommit under en längre tid. FOTO: Mark- och miljööverdomstolen

Domen handlar om markägaren Sven-Erik Holmgren i Vilhelmina som ansökt om bidrag från bygdeavgiftsmedel för att förhindra fortsatt erosion på sin fastighet. Den ansökan nekades, men efter att ha överklagat till mark- och miljööverdomstolen har nu full ersättning, 195 000 kr, dömts ut.

”Viktig dom”

Markägaren fick också ersättning för sina rättegångskostnader.

– Det här är en viktig dom för de som drabbas av skador på grund av vattenkraft och som inte ersatts i samband med utbyggnaden, säger Magnus Norberg, jurist på LRF Konsult och ombud för fastighetsägaren.

 Magnus Norberg, jurist på LRF Konsult och ombud för fastighetsägaren.
Magnus Norberg, jurist på LRF Konsult och ombud för fastighetsägaren. FOTO: BILD I NORR - MIKAEL LUNDGREN

Erosionsskador

På den aktuella fastigheten, som ligger längs sjön Malgomajs strand i Vilhelmina, har erosionsskador uppkommit under en längre tid. Årligen glider skog ner i sjön och cirka 400 – 500 meter av den tidigare strandlinjen har försvunnit.

Fastigheten ”äts upp”

Bo Martinsson har numera övertagit fastigheten och i yrkandet till Mark- och miljööverdomstolen menar han att även om varje enskilt års erosion inte medför omfattande skador kan det rimligtvis inte vara så att han ska behöva acceptera att hans fastighet gradvis ”äts upp” på grund av regleringen.

Skälig ersättning

Av Mark- och miljööverdomstolens domskäl framgår att de anser att det är regleringen av sjön som ger upphov till i vart fall en del av erosionen och att någon ersättning för skadan inte har utgått tidigare. De slår också fast att erosionen fortfarande pågår och att ytterligare markområden ovanför slänten kommer att påverkas om åtgärder inte genomförs.

Skälig ersättning

Därför anser Mark- och miljööverdomstolen att den ersättning som markägaren yrkar på för att bekosta erosionsskydd får anses skälig för skydda marken mot ytterligare erosion.

Viktig ersättning

I det här fallet har ingen tidigare ersättning betalats ut i samband med vattenkraftsutbyggnaden. Om ersättning för skadan inte betalats ut tidigare har man möjlighet att ansöka om bidrag ur bygdeavgiftsmedel, som är ett sätt för enskilda att enklare ska kunna få ersättning för skador.

Höga kostnader

– Den här ersättningsmöjligheten är viktig för att enskilda inte ska behöva acceptera att reglering av vattnet skadar deras fastigheter. Kostnaderna för att skydda sig mot skador kan vara höga, ibland till och med dyrare än den mark man skyddar, vilket gör det än viktigare att notan inte ska drabba enskilda, säger Magnus Norberg.

Okänd möjlighet

Magnus Norberg menar att det här är en ganska okänd möjlighet till ersättning för markägare som drabbats av skador i samband med vattenkraftsreglering. Han tror att ersättning skulle kunna bli aktuell även när exempelvis brunnar sinat eller försämrats eller när skog blivit mera svåråtkomlig vilket ökar virkestransportkostnader.

– Om man drabbas av skador är det väl värt att undersöka om man kan få ersättning. Eftersom Mark- och miljööverdomstolen är en överinstans för hela landet ger den här domen vägledning för prövningar i hela landet. Jag hoppas att det här ska leda till att fler människor söker och får ersättning för skador som uppkommer, säger Magnus Norberg.

Läs mer: Så kan ras i skogen förebyggas

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen