Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 17 december 2017

"Många tänker inte ens på att skog och mark ägs av någon"

Många skogsägare upplever att förståelsen och respekten för ägande- och brukanderätten urholkas. Det senaste året har LRF drivit flera uppmärksammade fall och när Anna Treschow efter årsskiftet börjar som ny rättspolitisk expert på LRF Skogsägarna kommer ännu mer kraft ägnas på dessa frågor.

Hur ser du på LRFs arbete med äganderättsfrågor?

– Detta arbete är oerhört viktigt, både för medlemmarna och för Sverige. Det är oftast omöjligt för den enskilde markägaren/småföretagaren att själv orka driva dessa ärenden. Det är viktigt att vi får debatt och bättre lagstiftning kring dessa rättsområden. Den lagstiftning som finns nu är för oprecis och lämnar för stort utrymme för tolkning. Hos vissa myndigheter har dessutom rent aktivistisk myndighetsutövning förekommit. Hittills har mycket skett i små steg och därför gått under radarn. Det pratas mycket om levande landsbygd men förutsättningarna för att försörja sig på landsbygden försämras kontinuerligt. Till äganderätten hör brukanderätten, alltså rätten att förfoga över marken, att använda den och kunna leva på och av den. Tas möjligheterna att bruka marken bort så töms ju äganderätten på sitt viktigaste innehåll.

FAKTA: Anna Treschow

Ålder: 50 år.

Aktuell som: Ny rättspolitisk expert på LRF Skogsägarna.

Bor: Karsholm utanför Kristianstad.

Familj: Maken Frederik och tre barn.

Bakgrund: Jurist, har bland annat varit affärsjurist på LRF Konsult, har drivit Advokatfirman Treschow med inriktning i första hand på areell affärsjuridik. Föreläser på fastighetsrättsliga institutionen på Lunds tekniska högskola.

Intressen: Familj, mat, samhällsfrågor. Tycker om att läsa och att vistas utomhus, oavsett om det är stad eller land.

Du och din man driver verksamhet på en större fastighet i nordöstra Skåne. Har du råkat ut för intrång på äganderätten?

– Ja, från myndigheters begränsningar till problem med sopor som regelmässigt dumpas i skogen. Ett växande problem är att enskilda och löst sammansatta grupper utnyttjar enskild mark på sätt som går långt utöver vad allemansrätten tillåter. En del vet inte att de överträder allemansrättens gränser och andra struntar i det. Många tänker inte ens på att skog och mark ägs av någon och att de ingår i en verksamhet. Idag är det oerhört svårt för markägaren att freda sig mot till exempel ackumulerad skada på mark eller nedskräpning. Ofta är det en anonym massa som utnyttjar marken och som inte ger sig till känna alls. I Forsränningsmålet markeras mot att kanalisera andra till enskild mark utan överenskommelse med markägaren. Då hade en organisatör delat ut fysiska kartor. Idag finns det oräkneliga grupper och webbplatser på nätet som på olika sätt kanaliserar folk till enskild mark utan samråd med markägaren. Vissa typer av åtgärder är brottsliga, såsom att kvista levande träd.

I år har det handlat om, och fortsätter att handla om, bombmurklor, lavskrikor, tjädrar. Vad tror du blir nästa stora fråga?

– Det ser ut att bli frågan om talerätt i samband med olika typer av myndighetsåtgärder. Det är också viktigt att se till att den gröna näringens brukande av mark inte klassificeras som miljöfarlig aktivitet när det istället är tvärtom. Skogsbruket är bra för miljön och producerar förnybara material och förnybar energi. Det är vårt svenska skogsbruk som gett oss de fantastiska naturvärden vi har idag.

Vad tror du om LRFs möjligheter att nå framgång i pågående rättsprocesser?

–Jag tror LRF har goda chanser att vinna fler rättsfall.

Du har lång erfarenhet som advokat. Vilka frågor har du främst arbetat med?

– Jag har arbetat mycket med arrendefrågor men även annat som förekommer inom den gröna näringen. Jag arbetade som affärsjurist på LRF-Konsult under några år och advokatbyrån jag var med och drev var specialiserad på affärsjuridik och fastighetsrätt inom den gröna näringen.

Till sist, hur känns det att börja arbeta på LRF Skogsägarna?

– Jag är glad och stolt över att få jobba för en viktig organisation som LRF. Jag är sedan länge LRF-medlem och har minnen från när jag följde med morfar på LRF-möten i Katrineholm.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen