Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 6 mars 2019

Många nya naturreservat förra året

Förra året beslutades om 258 nya naturreservat. Den skyddade landarealen ökade därmed med drygt 78 000 hektar. Det visar färsk statistik från Naturvårdsverket.

 Storslagen utsikt över Blaikens naturreservat i Västerbottens län, ett av de nya naturreservaten 2018.
Storslagen utsikt över Blaikens naturreservat i Västerbottens län, ett av de nya naturreservaten 2018. FOTO: Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har sammanställt statistik över nya beslut om naturreservat i Sverige under 2018. Statistiken visar att antalet beslut om naturreservat är på en fortsatt hög nivå. Under 2018 togs totalt 258 beslut jämfört med 294 under 2017 och 283 2016.

– Tack vare höga anslag 2018 skyddades mycket värdefull natur som nya naturreservat under året, säger Maano Aunapuu, enhetschef på Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Mest i Västerbotten

Sammanställningen visar att den skyddade landarealen ökade med drygt 78 000 hektar under 2018. Det är nästan lika mycket som 2017 men en dubblering jämfört med 2016.

De största arealerna tillkom i Västerbottens län där den nya beslutade landarealen naturreservat uppgår till drygt 55 000 hektar fördelat på 23 områden.

Statliga och kommunala

Vid årsskiftet fanns totalt 5 086 beslutade naturreservat i Sverige varav 4 658 är statliga naturreservat, övriga är kommunala. Länsstyrelsen fattar beslut om statliga naturreservat och Naturvårdsverkets roll är att vägleda länsstyrelserna och att finansiera ersättningar till markägare i samband med att naturreservat bildas.

Merparten av Sveriges naturreservat har bildats av länsstyrelser men under de senaste åren har även många kommuner börjat skydda mark, främst i tätortsnära lägen.

– Både kommunala och statliga naturreservat är viktiga för att Sverige ska uppnå sina internationella löften och de nationella miljö- och friluftsmålen, säger Maano Aunapuu.

LÄS MER: Mångmiljonaffär ger årets största reservatsbildning

Relaterade artiklar

Läs mer om

Till toppen