Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 24 november 2017

LRF tar strid för arv av skogskonto

Skatteverket inskränker möjligheten att vid dödsfall överlåta skogskonto till närstående. Det anser LRF som nu tar strid mot myndighetens sätt att tolka skattelagstiftningen.

FOTO: Tommy

Den 1 januari 2009 införde Alliansregeringen en lagändring som gjorde det möjligt att överlåta skogskonton till närstående i samband med arv, testamente, gåva eller bodelning. Syftet var att underlätta generationsskiften av jord- och skogsbruksfastigheter, något som framgår av en regeringspromemoria från 2008.

I två färska skattebeslut, gällande skogsägare i Hälsingland respektive Västerbotten, har dock Skatteverket underkänt överlåtelse av skogskonton. Anledningen är att överlåtelserna har gjorts av dödsbon och att de inte har gjorts samma år som den tidigare ägaren avled.

 Urban Rydin, skatteexpert, LRF.
Urban Rydin, skatteexpert, LRF.

”En närstående till den avlidne kan ta över medel på ett skogskonto i samband med övertagande av den avlidnes lantbruksenhet. Eftersom ett dödsbo inte kan ha några närstående finns den möjligheten endast när skiftet sker under dödsåret”, skriver Skatteverket i ett av besluten.

Har överklagat besluten

Med hänvisning till skrivningen ovan beslutade Skatteverket att upplösa aktuella skogskonton och ta upp hela de innestående beloppen till beskattning. LRF har överklagat besluten med hjälp av dess skatteexpert, Urban Rydin.

– Det här skulle innebära att en fastighetsägare som avlider den 31/12 inte kan överlåta skogskonto. Skatteverkets tolkning är amatörmässig och försvårar generationsskiften. LRF tänker ta strid mot Skatteverket i den här frågan, säger han och uppmanar LRF-medlemmar att höra av sig om de har fått liknade skattebeslut från myndigheten.

– Vi tror att det finns fler skogsägare som har drabbats och de får gärna höra av sig till mig i så fall. Jag driver nu sådana här mål gratis som ett led i LRFs näringspolitiska arbete. Vi har mycket gott hopp om att vinna den här typen av mål, säger Urban Rydin.

 Pelle Åsling, C, ordförande i riksdagens skatteutskott.
Pelle Åsling, C, ordförande i riksdagens skatteutskott.

”Dumheter”

Pelle Åsling, C, är ordförande i riksdagens skatteutskott. Han var med och drev igenom den aktuella lagändringen som genomfördes den 1 januari 2009. Och han skräder inte orden när han kommenterar Skatteverkets tolkning av regelverket.

– Det är dumheter som de håller på med, de försvårar för skogsbrukarna eftersom det är angeläget att skogskontot finns kvar efter generationsskiftet. Skatteverket intar i fråga efter fråga positioner som försvårar för svensk näringsverksamhet, säger Pelle Åsling.

Urban Rydin, misstänker att Skatteverket nu kraftsamlar för att fatta samma beslut i andra, motsvarande ärenden.

– Vi har nu på kort tid fått in två beslut från Skatteverket i Malmö trots att det gäller skogsbrukare från andra delar av landet. Det känns som att de har startat en kampanj, säger Urban Rydin.

Relaterade artiklar

Till toppen