Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 23 februari 2014

LRF: Stoppa kaoset med snöskotrarna

Problemen med buskörning med snöskotrar växer. Markägare får skador som inte ersätts och hot har riktats mot skoterledsvärdar. Nu kräver LRF bättre ordning på snöskotertrafiken.

Almer Holmberg i Tavelsjö i Västerbotten fick se sina tallplantor skadade av vårdslösa snöskoteråkare i fjol, som Skogsland skrev om då. Många markägare upplever att snöskoteråkarnas framfart bara blir värre.
Bild 1/2Almer Holmberg i Tavelsjö i Västerbotten fick se sina tallplantor skadade av vårdslösa snöskoteråkare i fjol, som Skogsland skrev om då. Många markägare upplever att snöskoteråkarnas framfart bara blir värre. FOTO: Rolf Segerstedt
Bild 2/2 FOTO: Mostphotos

– Inställningen hos folk är att de kan göra vad de vill på annans mark. Den fråga vi ställer oss är: Med vilken rätt i grunden använder man annans mark och kör snöskoter på den utan lov. Vår slutsats är att det inte finns någon motoriserad allemansrätt, säger Sven-Erik Hammar, ordförande LRF Skogsägarna.

Utvecklingen de senaste 50 åren har gått från att skotermaskinen har använts i de aktiva jord- och skogsföretagen och för att komma ut i naturen på fritiden till att i större utsträckning användas för nöjesåkning. Motorstarka, designade snöskotrar erbjuder en livsstil utöver själva maskinen.

– I den livsstilen ingår det att utmana naturen genom maskinen och det har lett till den utveckling vi ser med mer omfattande oordning på snöskoteråkandet, säger Sven-Erik Hammar.

Terrängkörningslagen säger att man inte får framföra skoter på snötäckt mark om man som förare inte kan säkerställa att man inte skadar marken under snön.

– Om alla följde lagen skulle problemen vara mindre. Det finns ett behov av att modernisera de lagar och regler som finns kring snöskoteråkning. Risken att bli bötfälld är liten och straffet att byta mot terrängkörningslagen är låg, säger Sven-Erik Hammar.

LRF har bett de norra regionerna av LRF att komma in med synpunkter på snöskotertrafiken. Dessa synpunkter har man nu lämnat över till Naturvårdsverket som har i uppdrag att se över miljömålet "Storslagen fjällmiljö". I den översynen ska man även se över snöskotertrafiken.

– Bättre ordning på skoterkörningen kan leda till att fler företag kan utveckla verksamhet med skogen som bas. Sedan vi styrde upp skoterkörningen här i Funäsdalen med bra leder och ett betalsystem har vi ökat mängden uthyrningsskotrar och safariskotrar rejält. Jag ser att många fler företag har potential att utveckla sin verksamhet, inte minst i bygder som inte har så stora besöksnäringar i dag. Men den riktning som skotertrafiken är inne på nu leder helt fel, säger Sven-Erik Hammar.

LRF-röster från norr:

  • "Problem finns till och från, men det är inte den organiserade åkningen som är bekymret utan buskörningen. Polisanmälningar görs, men bevisläget är svårt. "
  • "Dagens värstingmaskiner lockar till körning utanför led och i svår terräng, ibland där det finns en nyplantering"
  • "Efterlevnaden av de regler som finns har försämrats. Skoteråkning förstör nyplanteringar och skotrarna framförs på vägar. En utmaning för föreningar att lägga och underhålla skoterleder. Entreprenörer utnyttjar leder, men bidrar inte till planering och underhåll så mycket som behövs"
  • "Skador på mark har ökat och det finns inget system för markägare att få ersättning".
  • "De som busar är oftast inte med i några skoterklubbar och inte lätta att få tag på".
  • "Problemen för jord- och skogsbrukare med olovlig skoteråkning har ökat lavinartat".
  • "Med den här utvecklingen känner många markägare att skotertrafiken utvecklas i en sådan riktning att problemen blir helt oacceptabla".
  • "Skador uppstår också i ungskogsplanteringar när plantornas toppar blir avkörda. Körning på skogsbilvägar blir också ett problem om dessa sedan ska plogas för virkestransporter".

Relaterade artiklar

Till toppen