Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 20 juni 2017

LRF Skogsägarna om tillåten avverkning: Ett bra beslut

LRF Skogsägarna är nöjda med Länsstyrelsen i Värmlands beslut att tillåta avverkning i Henric Skanes skog. Markägarens frivilliga åtaganden går längre än lagen kräver och det kan ha underlättat dialogen med myndigheten.

 Gunnar Lindén, LRF Skogsägarna.
Gunnar Lindén, LRF Skogsägarna. FOTO: Ann Lindén

Länsstyrelsens beslut att ge dispens från fridlysningsbestämmelserna och låta Henric Skane avverka i den skog där bombmurklan växer är i linje med hur LRF Skogsägarna tolkat Mark- och miljödomstolens dom som kom i februari.

– Jag tycker att det är bra att länsstyrelsen förhåller sig till den dom som man fått. Att de inte ställer några krav utöver vad markägaren åtar sig frivilligt. Jag tycker att det är ett bra beslut, i den mån det möjligen går utöver intrångsbegränsningen så är det markägarens frivilliga åtaganden som gör det, säger Gunnar Lindén, naturvårdsexpert på LRF Skogsägarna.

Dialog med markägaren

Länsstyrelsen i Värmland skriver på sin hemsida att myndigheten och markägaren har haft en god dialog i hur och var hänsyn kan tas till bombmurklan. Markägaren Henric Skane har åtagit sig att spara en hänsynsyta, äldre granar och att undvika markberedning på vissa ytor, och under de villkoren har nu Länsstyrelsen alltså medgett dispens från fridlysningsbestämmelserna.

– Det var nog det jag hade väntat mig, det hade varit omöjligt för Länsstyrelsen att göra något annat egentligen som domen såg ut. Sedan går markägaren kanske lite längre i sina frivilliga åtaganden än vad man kunnat kräva, säger Gunnar Lindén.

Att markägaren gjort dessa åtaganden, har det påverkat beslutet?

– Det kan ha underlättat dialogen, där jag vet att det har förts en omfattande dialog mellan länsstyrelsen och skogsägaren. Vad domen visar också är att myndigheterna ofta kommer längre genom att föra en dialog med markägaren än att fatta formella beslut utan att markägaren är med på det. Jag tror att de flesta markägare, om de känner sig delaktiga, är villiga att gå längre än lagen kräver.

LÄS MER: Klart för avverkning i bombmurklefallet

Relaterade artiklar

Till toppen