Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 17 februari 2018

Lönsamt att gödsla mer

Svensk skogsproduktion kan öka med 30 procent, eller 36 miljoner kubikmeter per år, om skogsexperter får gehör för en lång rad möjliga åtgärder, enligt en ny rapport.

 Thomas Höijer, skogsbruksutvecklare på region syd på Sydved.
Thomas Höijer, skogsbruksutvecklare på region syd på Sydved. FOTO: Hasse Bengtsson

Skogsstyrelsen och skogsbranschen har startat ett stort samverkansprojekt med målet att öka skogsproduktionen i landet. Ett stort antal förslag på åtgärder har tagits fram i fyra arbetsgrupper som arbetat med skador på skog, produktionshöjande åtgärder, infrastruktur och effektiv skogsskötsel. I gruppen som arbetade med produktionshöjande åtgärder har man kommit fram till att svensk skogsproduktion kan öka rejält. Både på lång och på kort sikt.

Mer arbetstillfällen

– Det är viktigt för Sverige. 30 procent av våra exportintäkter kommer från skogsbranschen och en ökad produktion skulle ge mer pengar och arbetstillfällen till landet. Med hjälp av en högre produktion kan vi också snabbare gå in i ett fossilfritt Sverige, säger Thomas Höijer, ordförande i arbetsgruppen och skogsbruksutvecklare på region syd på Sydved.

Han berättar att gruppen fått en chans att se över olika produktionshöjande åtgärder helt förutsättningslöst. De har tagit fram en lång rad möjliga åtgärder. Bland annat visar de att ökad gödsling, användning av förädlat skogsmaterial, dikning, främmande trädslag på större arealer, effektivare skogsskötsel kan ge en ökning av tillväxten i svenska skogar med hela 30 procent. Eller från drygt 120 miljoner kubikmeter per år till 156 miljoner kubikmeter.

Inom lagens ramar

Men då har vissa förslag i analysen inte tagit hänsyn till dagens regelverk eller till certifieringssystemens överenskommelser. Det kan sätta käppar i hjulet för de några av de föreslagna åtgärderna. Men de flesta förslagen ligger inom lagens ramar.

När gruppen rangordnade åtgärderna kom kvävegödsling och användning av förädlat skogsmaterial som de två viktigaste åtgärderna.

– Det gödslades mycket mer förr i norra Sverige, men nu har många dragit ned, trots att gödsling är en av de mest lönsamma åtgärderna för ökad produktion.

Öka contorta

Om svenskt skogsbruk skulle kvävegödsla på omkring 100 000 hektar, istället för dagens nivå på omkring 25 000 – 50 000 hektar, kan det ge 1,5 miljoner fler kubikmeter per år på 10 års sikt. Och om man använder mer förädlat material kan det ge 10 miljoner fler kubikmeter på 100 års sikt.

Ett mer kontroversiellt förslag är att öka planteringen av contorta i norra Sverige. Produktionspotentialen på hundra år är drygt 2 miljoner kubikmeter per år, om skogsägare börjar plantera contorta på 14 000 hektar per år. Och då har man inte räknat med om det skulle bli tillåtet i södra Sverige.

– Lagen tillåter dubbelt så mycket contorta jämfört med certifieringsreglerna. Men nu sätter vi inte de 14 000 hektar som lagen tillåter på långa vägar, säger Thomas Höijer.

Relaterade artiklar

Läs mer om

Till toppen