Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 13 april 2019

Ljust läge för den norska skogen

Oslo, Norge

Det går bra för den norska skogsbranschen. Priserna på virke är högre än för några år sedan och debatten om nyckelbiotoper och äganderätt är inte lika het som i Sverige.

 Det går bra för den norska skogsbranschen. ”Jag tror vi går goda tider till mötes”, säger Olav Breivik, som är ordförande för Viken Skog.
Det går bra för den norska skogsbranschen. ”Jag tror vi går goda tider till mötes”, säger Olav Breivik, som är ordförande för Viken Skog. FOTO: Mostphotos

När skogsägarföreningen Viken Skog samlar 500 norska skogsägare för skogskonferens några mil nordväst om Oslo är det idel glada miner. Det konstaterar också Näringsminister Torbjørn Røe Isaksen från Høyrepartiet

– Det går bra för skogen just nu och jag ser många nöjda skogsägare här idag, sade han.

Brukas hållbart

Liksom i Sverige finns en diskussion kring skogen och klimatet och näringsministern poängterade skogsbranschens roll för klimatet. Hans åsikt är att skogen ska brukas på ett hållbart sätt.

– Vi måste ha ett bärkraftigt skogsbruk över tid som både gagnar samhälle och natur, sade Torbjørn Røe Isaksen.

Ökad avverkning

I Norge avverkas cirka 13 miljoner skogskubikmeter om året. I det nationella skogsprogrammet som Norge tagit fram, Skog22, finns ambitiösa mål att öka omsättningen inom skogsnäringen och regeringen anser att avverkningen i skogen kan öka. Samtidigt pågår en diskussion om hur mycket skog som ska skyddas.

 Olav Breivik, skogsägare i Norge och styrelseordförande för skogsägarföreningen Viken Skog.
Olav Breivik, skogsägare i Norge och styrelseordförande för skogsägarföreningen Viken Skog. FOTO: Birgitta Sennerdal

10 procent ska skyddas

Stortinget beslutade 2016 att målet är att skydda 10 procent av skogsarealen. Det har lett till en viss oro bland skogsägare, särskilt som det inte är klarlagt om det är 10 procent av den produktiva skogen eller 10 procent av all skog som ska skyddas.

Bit kvar till mål

Idag är 3,2 procent av den produktiva skogen i landet skyddad, och lite drygt 4 procent av den totala skogsarealen. Oavsett vad som avses med de 10 procenten är det en bit kvar till målet och diskussionen lär därför gå vidare.

Mindre fastigheter

Men debatten om skogen är inte lika polariserad som i Sverige. En förklaring är att skogen ser annorlunda ut i Norge. Det storskaliga skogsbruket är inte alls lika utbrett i Norge, och fastigheterna är oftast mindre än i Sverige.

– I Norge har vi bara naturskog medan Sverige har mycket mer ensidigt skogsbruk, säger Olav Breivik som är ordförande för Viken Skog.

 Skogsägarföreningen Viken Skog håller skogskonferens. Näringsminister Torbjörn Røe Isaksen är en av talarna.
Skogsägarföreningen Viken Skog håller skogskonferens. Näringsminister Torbjörn Røe Isaksen är en av talarna. FOTO: Birgitta Sennerdal

Små nyckelbiotoper

Diskussionen om nyckelbiotoper har inte varit lika infekterad. Krav i PEFC Norsk skogsstandard drev på registreringen av nyckelbiotoper och alla som hade mer än 10 hektar skog var tvungna att inventera sin mark. Skogsägare med nyckelbiotopsrika fastigheter blev till viss del kompenserade, men inte fullt ut.

– Det har inte varit särskilt besvärligt. Nyckelbiotoper är små områden och som skogsägare kan man leva med dem, säger Olav Breivik.

”Alltid ett tryck”

På frågan om äganderätten är hotad i Norge, konstaterar Olav Breivik att läget är bättre idag än för åtta år sedan.

– Det är alltid ett tryck mot den. Men det har blivit bättre de senaste åtta åren för regeringen har värnat äganderätten. Idag är vi friare och exempelvis så är det inte lika rigida regler för att bygga en skogsbilväg, säger Olav Breivik.

 Skogsägarföreningen Viken Skog håller skogskonferens. Näringsminister Torbjörn Røe Isaksen är en av talarna.
Skogsägarföreningen Viken Skog håller skogskonferens. Näringsminister Torbjörn Røe Isaksen är en av talarna. FOTO: Birgitta Sennerdal

Fler kriser senaste åren

Norsk skogsindustri har genomgått inte bara en utan flera kriser de senaste åren. Främst handlar det om massabruk som lagts ner, och som därmed minskat skogsbrukarnas avsättningsmöjligheter för sitt virke.

Stigande priser

Men svenska virkesköpare har varit snabba med att etablera kontakter i väst och nu går en strid ström av norskt virke till svensk industri. Att Norske Skog också fått nya ägare efter konkursen och är i fortsatt drift, gör att virkesbalansen upprätthålls och priserna har stigit.

– Jag tror vi går goda tider till mötes, säger Olav Breivik.

LÄS MER: Världens högsta träbyggnad invigd i NorgeLÄS MER: Norsk debatt om vildsvin

Relaterade artiklar

Till toppen