Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 28 januari 2017

Larm om brandsäkerhet i höga trähus

Regering, myndigheter och träindustrin leker med elden när man förespråkar höga husbyggen i trä. Det menar Brandskyddsföreningen som varnar för att brandrisken hittills inte tagits på allvar.

De boende klarar brand i trähus, men inte själva huset, anser kritiker.
Bild 1/3De boende klarar brand i trähus, men inte själva huset, anser kritiker. FOTO: Mikael Insulander
Flervåningshus med trästomme.
Bild 2/3Flervåningshus med trästomme. FOTO: Pär Fornling
Anders Bergqvist är generalsekreterare i Brandskyddsföreningen och ifrågasätter höga trähus – "trendiga, snygga och klimatsmarta men hur brandsäkra är de?"
Bild 3/3Anders Bergqvist är generalsekreterare i Brandskyddsföreningen och ifrågasätter höga trähus – "trendiga, snygga och klimatsmarta men hur brandsäkra är de?" FOTO: ---

– Vi på Brandskyddsföreningen är mycket oroliga för planerna på omfattande byggnation av höga trähus i många städer. Det kan säkert fungera, men då måste man bygga brandsäkert och där ser vi brister i dag, säger Anders Bergqvist, generalsekreterare i föreningen.

Är skogsägare

Han är själv skogsägare och vill gärna se ett ökat träbyggande.

– Trähus är vackra och har miljöfördelar. Det är också politiskt gångbart, jag hörde själv landsbygdsministern vurma för ökat träbyggande nyligen. Problemet är bara att det nu går fort och att man riskerar att bortse från viktig kunskap som kanske krånglar till träbyggandet.

Anders Bergqvist riktar udden mot politiker och Boverket, men menar dessutom att det borde ligga i träbyggnadsindustrins intresse att ta till sig kunskap för att minimera riskerna.

Branschen kan äventyras

– Missar man det här så kan en större brand i ett högt trähus äventyra hela branschen. Opinionen kan då svänga och kräva nya hårda regler som stoppar branschen, det kan bli en krasch, varnar han.

Från trähusindustrin hävdar man att man följer Boverkets brandregler och att man bygger på ett sätt som gör boendet säkert.

– Ja, och det stämmer om man ser till personsäkerheten. I dag bygger man så att de boende kommer att hinna ut även från högre hus, men problemet ligger i att det är svårt att stoppa en brand som fått grepp på trästommen i ett hus. När det händer riskerar hela huset att bli förstört, vi har sett exempel på det.

Stora värden

Enligt Anders Bergqvist är det viktigaste att människorna klarar sig men det står också stora värden på spel.

– Stål och betong brinner inte, det gör däremot trä och det måste branschen hantera bättre. Tyvärr får vi väldigt lite respons för våra synpunkter. Det är inte populärt att ifrågasätta trähusbyggandet just nu i samhället.

Brandskyddsföreningen är fristående med uppgift är att ta fram kunskap och utbilda branschfolk för att minska brandrisker, samt driva på forskningen.

Forskning pågår

Enligt brandskyddsingenjör Lisa Björk på föreningen pågår en hel del forskning för ökat brandskydd i höga trähus.

– Redan i dag jobbar branschen med ”byggstoppar”, som minskar risken för att branden sprids. Olika sprinklersystem finns också men vatten kan ju skada träet så det är omdiskuterat. Olika hybridsystem där både betong och trä utnyttjas kan både öka stabilitet och minska brandfaran. Vi ser nog positivt på möjligheterna att öka säkerheten men då måste man ta riskerna på allvar, säger Lisa Björk.

Läs mer i Skogsland nummer 5 som är ute nu.

Brandskyddets organisation

I Sverige finns 22 regionala brandskyddsföreningar. De är fristående och tillsammans med Brandskyddsföreningen Sverige bildar de Brandskyddsföreningen.
Varje regional brandskyddsförening har en verksamhetsledare som ska hjälpa företag, organisationer och allmänheten när det gäller utbildning och information om brandskydd. Tillsammans utbildar Brandskyddsföreningen över 150 000 personer i brandskydd varje år.

Relaterade artiklar

Till toppen