Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 21 juni 2018

Långt kvar till rekordpriset för barrmassaved

Trots prishöjningar är dagens högsta barrmassavedspris drygt 40 kronor lägre än snittpriset under perioden 1967-1996. Och jämfört med toppnoteringen 1975 är priset 230 kronor lägre. Det visar Land Skogsbruks prisanalys.

 Prisnivåerna är inte historiskt höga, visar Land Skogsbruks prisanalys.
Prisnivåerna är inte historiskt höga, visar Land Skogsbruks prisanalys. FOTO: Mats P Ostelius

Rapporterna om den glödheta skogskonjunkturen duggar tätt. Priset på långfibrig barrsulfatmassa har passerat rekordnivån 1200 US-dollar per ton.

Till följd av den starka massamarknaden har Södra, i skrivande stund, höjt priset på barrmassaved till 360 kronor per kubikmeter. Flera andra skogsägarföreningar och bolag har följt efter och höjt sina priser.

Ej historiskt höga priser

Inte sällan kommenterar företrädare för massavedsköparna att prisnivåerna är historiskt höga. Stämmer det? Nej, inte om man tar hänsyn till inflationen.

Stapeldiagrammet här nedan visar historiska genomsnittliga listpriser för perioden 1967-1996 omräknade till 2016 års prisnivå. Om man som exempel skärskådar det nominella priset på barrmassaved virkessäsongen 1974-75 konstaterar man att det då låg på 108 kronor. En uppräkning till 2016 års nivå ger det reala priset 593 kronor. Det är drygt 230 kronor högre än dagens toppnotering som i skrivande stund alltså är 360 kronor. Det genomsnittliga reala listpriset under perioden 1967-1996 var 403 kronor, alltså 43 kronor högre än i dag.

– Det finns en fara i att enbart jämföra nominella priser. En nominell prishöjning kan framstå som fantastisk när den realt i själva verket bara är en blygsam höjning eller rent av en liten sänkning. Det beror på inflationen, som visserligen är låg i dag men som har varit högre historiskt, säger Lars Lönnstedt, professor emeritus i skoglig företagsekonomi vid SLU.

Ökad produktivitet bakom

Ett snittpris på drygt 400 kronor från slutet av 1960-talet till slutet av 1990-talet visar att det reala massavedspriset har fallit under perioden. Enligt Lars Lönnstedt beror det främst på den tekniska utvecklingen i skogsbruket. Kostnaden för att avverka en kubikmeter rundvirke minskade rejält fram till slutet av 1990-talet, vilket gjorde att priserna kunde hållas nere samtidigt som skogsägarnas lönsamhet upprätthölls.

– När produktiviteten ökar faller priserna. Man kan jämföra med till exempel TV-apparater och mobiltelefoner. De har blivit billigare i takt med att de producerats mer rationellt. Det är en nödvändig utveckling för att en industri ska kunna vara konkurrenskraftig på en global marknad, säger Lars Lönnstedt.

”Fortsatt höjda priser”

Från mitten av 2000-talet har dock avverkningskostnaderna ökat avsevärt, vilket försämrat lönsamheten i skogsbruket. Utan nya tekniksprång krävs stigande virkespriser för bibehållen eller ökad lönsamhet för skogsägarna. Och på kort sikt är förutsättningarna för fortsatt höjda massavedspriser goda, bedömer Lars Lönnstedt.

– Efterfrågan på massa är stark och bruken behöver mer råvara. Och för att locka fram den är höjda massavedspriser en viktig signal till skogsägarna. Vedpriserna lär fortsätta att höjas, men de brukar släpa efter massaprishöjningarna och kommer lite senare, säger Lars Lönnstedt.

Artikeln belyser realprisutvecklingen på massaved. Motsvarande analys av timmerpriserna låter sig inte göras då timmerprislistorna inte är jämförbara.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen