Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 5 november 2018

Lång väntan på avverkningsbeslut i fjällnära skog

Hundratals skogsägare väntar just nu på att deras ansökan om avverkning i fjällnära skog ska handläggas.

– Det känns naturligtvis inte bra att vi har så många ansökningar som inte handlagts, säger Kristina Nilson, distriktschef Skogsstyrelsen Södra Lappland.

 Kristina Nilson, distriktschef Skogsstyrelsen Södra Lappland.
Kristina Nilson, distriktschef Skogsstyrelsen Södra Lappland. FOTO: ROLF SEGERSTEDT

Idag finns drygt 200 ansökningar om avverkning liggande på Skogsstyrelsens skrivbord där de väntar på handläggning. Merparten av ansökningarna är inlämnade till Skogsstyrelsens distrikt Södra Lappland.

– Vi ligger långt efter med handläggningen och det har varit ett bekymmer ända sedan slutet av 2016, berättar Kristina Nilson.

För lite resurser

I slutet av 2016 och början av 2017 fick Södra Lappland in ett större antal avverkningsansökningar varav några dessutom var mer omfattande. 45 ansökningar från 2016 och 40 ansökningar från 2017 är ännu inte handlagda. Enligt förvaltningslagen ska ärenden som kommer till myndigheter hanteras efter en så kallad snabbhetsprincip.

– Vi har helt enkelt haft för lite resurser för att göra de nyckelbiotopsinventeringar som krävs, men det är naturligtvis inte okay att det tar sådan tid och vi resonerar kring olika lösningar, säger Kristina Nilson.

Ny metod

Förutom resursbrist menar Kristina Nilson att en delvis ny metod att göra fältinventeringarna, som infördes första januari 2018, har bidragit till att handläggningstiderna är orimligt långa.

– Det är en mer detaljerad metod med provytor vilket gör att fältbesöken tar längre tid. Dessutom kan vi bara göra provytorna på barmark vilket betyder att inte kan inventera under vinterhalvåret, förklarar hon.

Hinner inte ikapp

Samtidigt med ansökningarna om avverkning i fjällnära skog som kräver nyckelbiotopsinventering har också den stora prioriterade nyckelbiotopsinventeringen i hela nordvästra Sverige kommit igång.

– Även om vi har rekryterat mer personal 2018 som har utbildats är jag tveksam till att vi kommer att hinna göra alla fältbesök i fjällnära skogar för att komma ikapp i år, säger Kristina Nilsson.

Fakta: Avverkningsansökningar i fjällnära skog

• Från 1/1 2016 till 15/10 2018 har det kommit in 839 ansökningar om avverkning i fjällnära skog.

• Av dessa har 511 beviljats tillstånd till avverkning.

• 40 har beviljats tillstånd på del av den ansökta arealen.

• 77 har fått avslag på ansökan.

• I 211 ärenden pågår handläggningen.

Källa: Skogsstyrelsen

LÄS MER: Ordet ”pågående” feltolkas i debatten om fjällnära skog

Relaterade artiklar

Läs mer om

Till toppen