Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 13 november 2009

KRÖNIKA: När älgen bestämmer

Artiklarna om ”Betesskandalen i Arjeplog” här i Skogsland sätter på nytt fokus på älgskadorna. Det som skett där har även bäring på det som i dag sker i södra Sverige efter stormåren.

Liksom i Arjeplog finns det nu stora kala arealer i söder. Där frodas lövsly och även om många skogsägare är skeptiska till tallen så planteras den trots allt en hel del. Och vad en stor älgstam kan göra med de plantorna visar fallet Arjeplog på ett skrämmande sätt.

Skogsstyrelsen har fått hård kritik, och från jägarhåll fått epitetet ”älgutrotningsmyndigheten”, efter sina utspel och varningar för en älgexplosion i södra Sverige. Det som skett i Arjeplog och sker i olika stor omfattning runt om i landet gör att myndighetens utspel känns synnerligen motiverat. Det är väl bara de som enögt tittar genom kikarsikten som ser helt andra bilder.

Situationen runt Laisvik i Arjeplog är på många sätt extrem. Man kan dock konstatera att ingen inblandad kan svära sig fri från ansvar. Ett väldigt tungt historiskt ansvar faller dock på staten, dels genom svagt agerande från myndigheterna länsstyrelsen och Skogsstyrelsens sida, dels skogsbruksmässigt från Domänverket och efterföljarnas sida.
Länsstyrelsen som sköter tilldelningen har totalt misslyckats. Norrbottens landshövdingar sedan 60-talet har fegat ut totalt och blundat för problemet. Den som vet vad älgjakten betyder för inlandsborna kan ha förståelse för det, men det historiska omdömet blir ändå hårt.

Bristen på ryggrad har kostat enorma belopp. Utöver direkta kostnader för skogsbruket så handlar utebliven tillväxt vid ett snabbt överslag om över 100 miljoner kronor i rena virkesförluster vid Laisvik. Till det kommer de förlorade jobben och förädlingsvinsterna. Och den taxametern tickar oförtrutet vidare …
Från jägarhåll hävdas ofta att kostnaden för skogsskadorna är relativt små, särskilt om man ser till de värden som köttet och jakten skapar. Det är förstås rena lurendrejeriet!

Skogsstyrelsen säger att de uppmärksammat Arjeplogproblemet vid flera tillfällen under åren. Det stämmer nog, myndigheten har reagerat, men det är först nu som man börjat agera. Det är som sagt bra, men myndighetsutövningen förfaller något väl stelbent när skogsägare som försöker bruka sin skog i detta område riskerar åtal när de testar alternativa metoder för att klara fortsatt skogsbruk. Läs mer i reportaget på sidan 8.

Relaterade artiklar

Till toppen