Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 13 februari 2019

Kritik mot Sveaskogs naturvärdesbedömning

För två år sedan fick Sveaskog en allvarlig varning för att man tog för dålig miljöhänsyn vid avverkningar. Nu menar Naturskyddsföreningen att Sveaskog planerar att avverka skog med höga naturvärden utanför Sorsele.

 Naturskyddsföreningen menar att skogen i Njuöniesvarrie utanför Sorsele som Sveaskog vill avverka har så höga naturvärden att den bör skyddas.
Naturskyddsföreningen menar att skogen i Njuöniesvarrie utanför Sorsele som Sveaskog vill avverka har så höga naturvärden att den bör skyddas. FOTO: Jonas Nordenström, Naturskyddsföreningen

Det område som Sveaskog planerar att avverka ligger på berget Njuöniesvarrie som ligger några kilometer utanför Sorsele samhälle. I det här skogsområdet har Sveaskog, under 2015 och 2016, gjort sju olika avverkningsanmälningar på totalt 154,2 hektar, men av hela detta område är det nu aktuellt att avverka totalt knappt 70 hektar i vinter.

– Och om man även räknar i naturhänsynen i avverkningen blir det någonstans mellan 60 – 65 hektar som ska avverkas, säger Peter Bergman, naturvårdschef på Sveaskog.

 Peter Bergman, naturvårdschef på Sveaskog
Peter Bergman, naturvårdschef på Sveaskog FOTO: Sveaskog

Flera rödlistade arter

Naturskyddsföreningen i Sorsele har under det senaste ett och ett halvt åren inventerat skogsområdet och menar att det har höga naturvärden. Enligt Naturskyddsföreningens Jonas Nordenström har de vid inventeringar hittat 26 rödlistade arter, varav en är den sällsynta och starkt hotade svampen urskogsporing.

 Jonas Nordenström, Naturskyddsföreningen i Sorsele
Jonas Nordenström, Naturskyddsföreningen i Sorsele FOTO: Privat

”Har biotoper”

Enligt Artdatabanken ska områden där urskogsporing växer undantas från skogsbruk.

– Vi tycker det är tydligt att området har mycket höga naturvärden. Våra inventeringar visar att området har biotoper och arter som enligt artdatabanken är oförenliga med skogsbruk. Sveaskog menar nu att de tar tillräcklig hänsyn med frivilliga avsättningar, men faktum är att flera av de högsta naturvärdena ligger på områden de planerar att avverka, säger Jonas Nordenström.

Ingått i frivilliga avsättningar

Området gränsar till tre olika nyckelbiotoper som Sveaskog själva har inventerat och registrerat. Två av dem innehåller gammal tallskog och ett består av gammal granskog. Skogsområdet har också tidigare ingått i Sveaskogs frivilliga avsättningar från skogsproduktion.

 Karta över planerade avverkning utanför Sorsele
Karta över planerade avverkning utanför Sorsele FOTO: Sveaskog

Avsätter annan skog

Avsättningar görs för områden som anses ha höga naturvärden, kulturmiljövärden eller betydelse för rekreation och friluftsliv, det vill säga sociala värden.

– Vi har totalt cirka 20 frivilliga procent av all mark nedan fjällnära skog avsatt för naturvård. Vi vill fylla de markerna med så höga naturvärden som möjligt. En del avsättningar är inte besökta i närtid och när vi gör en ny inventering väljer vi att avsätta annan skog med högre naturvärden, förklarar Peter Bergman.

 Stående död ved i Njuöniesvarrie utanför Sorsele.
Stående död ved i Njuöniesvarrie utanför Sorsele. FOTO: Jonas Nordenström, Naturskyddsföreningen

Tidigare varningar

Skogsstyrelsen litar på att de stora skogsbolagen har kompetens att göra sina egna naturvärdesbedömningar. Så är dock inte alltid fallet. Det har hänt att ideella organisationer upptäcker naturvärden i skogar där det planeras att avverkning.

I februari 2017 fick Sveaskog en allvarlig varning av certifieringsorganet FSC i samband en revision gjord av företaget Det Norske Veritas, DNV. Revisionen visade att Sveaskog gjort för dåliga naturvärdesbedömningar och missat höga naturvärden i skogar i Norrbotten och Västerbotten.

200-åriga träd

Ett exempel var Strandberget, ett par mil öster om Arvidsjaur i Norrbotten, där Naturskyddsföreningen slog larm om att skogen har höga naturvärden, med bland annat 200-åriga träd, grova lågor och mer än tio rödlistade arter. Naturvärden som Sveaskog hade missat i sin naturvärdesbedömning. Enligt varningen handlade det om systematiska fel under lång tid.

 Njuöniesvarrie utanför Sorsele.
Njuöniesvarrie utanför Sorsele. FOTO: Jonas Nordenström, Naturskyddsföreningen

”Vi gjorde fel”

Sveaskog fick dock behålla sin FSC-certifiering efter att ha presenterat ett åtgärdspaket som bland annat innehöll en utbildningsinsats för totalt ungefär 150 anställda runt om i landet.

– Vi gjorde fel, men tog vårt ansvar, konstaterar Peter Bergman. Men i det här fallet utanför Sorsele är jag övertygad om att vi gjort en korrekt bedömning av naturvärdet.

Inte tillräckligt höga värden

Sveaskogs egen naturvärdesbedömning gjordes 2015. Den visar att de planerade avverkningarna inte håller tillräckligt höga naturvärden när det gäller trädålder, antal torrträd och antal lågor.

– Och de rödlistade arter som dokumenterats finns inom de områden som avsatts som naturvårdsskog och de substrat som arterna kräver finns både inom de avsatta områdena och inom de hänsynsytor som lämnas vid avverkning, förklarar Peter Bergman.

– Vår bedömning är att det område vi planerar att avverka inte håller tillräckligt höga ekologiska kvaliteter, och vi får också stöd av en FSC-revisor som besökt området och av Skogsstyrelsen, säger han.

Fakta: Så gör Sveaskog sina naturvärdesbedömningar

Sveaskog har en egen metod för naturvärdesbedömningar som består av tre delar.

1. I första delen görs en inventering. Man går ut i skogen och tittar på vilka olika trädslag som finns, vilken ålder de har samt vilken kvalitet träden har. Fynd av signalarter och rödlistade arter noteras också.

2. I den andra delen görs en bedömning och sammanvägning av de olika typer av naturvärden som hittats. Beslut tas om skogen är lämplig för skogsbruk eller ska avsättas för naturvård. Skogen får utifrån sina naturvärden en etikett som nyckelbiotop eller naturvärdeslokal.

3. I tredje och sista steget tas en skötselbeskrivning fram samtidigt som det långsiktiga och framtida målet med skogen fastslås.

LÄS MER: Mångmiljonaffär ger årets största reservatsbildning

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen