Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 18 juni

Kostnaden för avverkning i storskogsbruket fortsätter öka

Det blev dyrare att avverka i det storskaliga skogsbruket under 2018. Det visar statistik från Skogsstyrelsen. Mycket snö i norr och sommarens torka bidrog till att kostnaderna ökade.

 Gallring av tallskog.
Gallring av tallskog. FOTO: Ann Lind n

Enligt Skogsstyrelsens statistik ökade kostnaderna för gallring och föryngringsavverkning både i norra och södra Sverige under 2018. Störst är kostnadsökningen för föryngringsavverkning i södra Sverige där den steg med nio procent, vilket kan jämföras med sex procent i norra Sverige.

Snö och torka

Kostnaden för gallring har ökat med sex procent i norra Sverige och fyra procent i södra Sverige. Enligt Skogsstyrelsen finns orsakerna till kostnadsökningarna för både föryngringsavverkning och gallring att hitta i vädret. 2018 inleddes med mycket snö i norr och blött väder i söder. Det följdes av en varm och torr sommar.

Brand och storm

En annan bidragande orsak kan vara att kostnaderna för avverkningarna efter förra sommarens skogsbränder och höstens stormar ingår i statistiken. Kostnaden för föryngringsavverkning i brand- eller stormskadad skog är 28 procent högre än ordinarie föryngringsavverkning.

Mindre ökning

Men eftersom volymen avverkad brand- eller stormskadad skog är liten i jämförelse med den totala föryngringsavverkningen blir genomslaget en mindre ökning av genomsnittskostnaden för all föryngringsavverkning med 3 procent.

Andra åtgärder också dyrare

När det gäller kostnaderna för återväxtåtgärder som exempelvis hyggesrensning, markberedning, plantering och sådd steg de med fyra procent i norra Sverige och med tre procent i södra Sverige jämfört med året innan. Röjningskostnaden ökade med fem procent i norra och med två procent i södra Sverige.

En del i en trend

Förra årets ökade kostnader är en del i en trend. När man tittar på avverkningskostnaderna de senaste tio åren, 2008 – 2018, så visar statistiken att kostnaderna ökat. När det gäller föryngringsavverkning med 14 procent och gallringskostnaderna har ökat med cirka 21 procent. Sedan 2008 har även kostnaden för återväxtåtgärder och röjning ökat med 34 procent respektive 10 procent.

Fakta: Om statistiken

I Skogsstyrelsens statistik definieras storskaligt skogsbruk som ägande av mer än 16 000 ha eller årlig avverkning av mer än 50 000 kubikmeter fast virke under bark.

Relaterade artiklar

Läs mer om

Till toppen