Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 23 mars 2018

Kommunerna som äger mest skog

Många kommuner i Sverige har rejäla skogsinnehav. Men det är stora skillnader på hur de förvaltar sin skog och hur mycket pengar som kommer in i kommunkassan.

 Xavier de Maupeou Enhetschef mark- och skogsförvaltningen Göteborgs stad.
Bild 1/2 Xavier de Maupeou Enhetschef mark- och skogsförvaltningen Göteborgs stad. FOTO: Nils Svensson
 Kent Claesson, skogvaktare i Borås kommun.
Bild 2/2 Kent Claesson, skogvaktare i Borås kommun.

Land Skogsbruk har gjort en lista över de kommuner som äger mest skog i Sverige, enligt Lantmäteriets siffror. Vi har också i en enkät frågat de tio största skogsägarna om hur skogen förvaltas och hur de samlade intäkterna från skogsbruket ser ut.

Vinst på upp till 4 miljoner

Överst på listan ligger Malung/Sälen med totalt 20 998 hektar skogsmark. Det är nästan 10 000 hektar mer än tvåan.

– Av det är cirka 15 000 hektar produktiv skogsmark och vi har genom åren avverkat dryga 20 000 kubikmeter per år och gjort en vinst på mellan 2,5 och 4 miljoner kronor, mest beroende på virkespriser, säger Mats Larsson, skogsförvaltare i Malung-Sälens Kommun.

Nu nyckelbiotoper

Men de senaste åren har kommunen gjort stora förändringar i skogsförvaltningen. Från 2017 har kommunskogarna i Malung-Sälen börjat certifieras och det betyder att stora skogsområden, som sparats för framtida uttag, nu har höga naturvärden och klassas som nyckelbiotoper. Det innebär i praktiken att de inte längre kan avverkas till försäljning.

– För första gången under mina 25 år som skogsförvaltare kommer vi att visa ett minusresultat för 2017. Vi har mycket lite avverkningsmogen skog att ta ut. Det är mest gallringsskog och eftersom vi har det sämsta massavedspriset i landet ger det virket dåligt betalt.

Kommunen kommer att få in lite pengar från staten för ett par reservatsbildningar, men den framtida årliga avkastningen kommer att bli mycket lägre, menar Mats Larsson.

En kommun som ligger högt i intäkter per hektar skogsmark är Göteborg, om man räknar på Lantmäteriets siffror. Trots att man bedriver ett hyggesfritt skogsbruk, som ofta påstås ge ett sämre ekonomiskt resultat. Enligt Lantmäteriet har de 6 803 hektar skogsmark.

– Siffran från Lantmäteriet om skogsmarksarealen känner jag inte igen. Göteborg har cirka 11 000 hektar skogsmark, varav ungefär 5 000 hektar produktiv skogsmark som förvaltas av fastighetskontoret, säger Xavier de Maupeou, enhetschef på mark- och skogsförvaltningen i Göteborg.

”Har låga produktionsmål”

De driver ett mycket försiktigt och naturnära skogsbruk och avverkar omkring 5 000 kubikmeter per år.

– Vi har ganska låga produktionsmål och ska enligt budget gå plus minus noll, men avverkning inför exploatering kan ge ett plus i budgeten. Ekonomisk avkastning är inte ett mål i sig. Vi jobbar mest med naturvård, sociala mål och är mer kända för ett alternativt skogsbruk.

”Normalt aktivt skogsbruk”

Andra kommuner satsar på ett mer traditionellt skogsbruk. Borås kommun ligger trea på listan och äger, enligt egen uppgift, dryga 10 000 hektar produktiv skog. De har ett budgetkrav på sig att dra in minst sex miljoner kronor per år från skogen.

– Vi bedriver ett normalt aktivt skogsbruk i egen regi och tar ut mellan 40 000 och 45 000 fastkubikmeter per år. Men tillväxten ligger på 65 000 skogskubikmeter per år, säger Kent Claesson, skogvaktare i Borås kommun.

Dröjer innan högre avkastning

Malung-Sälens kommun vill komma tillbaks till en högre avkastning från sitt stora innehav. Men det kommer att dröja.

– Det dröjer säkert minst 15 år innan våra gallringsskogar kommer upp i timmerdimensioner Och även om den politiska viljan skulle vara att köpa mer skog är det svårt att få tag i lämpliga objekt inom kommunen, säger Mats Larsson.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen