Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 17 maj 2018

Klappat och klart för inventering av nyckelbiotoper

På torsdagen fick Skogsstyrelsen det formella uppdraget av regeringen att genomföra den omdiskuterade, landsomfattande nyckelbiotopsinventeringen. Dessutom öppnar regeringen för en lagöversyn när det gäller skogsbruk i fjällnära skog.

FOTO: Rolf Segerstedt

I ett pressmeddelande från Näringsdepartementet skriver regeringen att Skogsstyrelsen ska säkerställa att inventeringen och registreringen av nyckelbiotoper är rättssäker och effektiv.

Den ska dessutom ta hänsyn till landskapets lokala och regionala förutsättningar, skriver regeringen med hänvisning till riksdagens tillkännagivande i frågan tidigare i år. Hänsyn till landskapets lokala och regionala förutsättningar säkerställs bland annat av den nya inventeringsmodell som Skogsstyrelsen tagit fram för nordvästra Sverige, uppger regeringen.

”Viktigt att värna äganderätten”

– Det är viktigt att värna äganderätten så att incitament för ett hållbart skogsbruk främjas. Sverige behöver skog och skogsbruket i den gröna omställningen till ett fossilfritt samhälle och till att skapa jobb och hållbar tillväxt i hela landet, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) i pressmeddelandet.

När det gäller lagstiftningen kring skogsbruk i fjällnära skog hörsammar regeringen Skogsstyrelsens synpunkt att lagstiftningen är otydlig. Det gäller då rätten till ersättning vid nekat tillstånd till avverkning.

Tydliga spelregler

”Det är regeringens ansvar att säkerställa att lagstiftningen ger tydliga spelregler för alla inblandade. Regeringen är beredd att göra en översyn av vilka åtgärder som kan vidtas för att åstadkomma en ökad tydlighet. Frågan är uppe för avgörande i mark- och miljödomstolen och regeringen avvaktar den pågående rättsprocessen”, skriver regeringen.

LÄS MER: Centerpartiet startar upprop för äganderättenPausen över för nyckelbiotoperna

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen