Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 16 februari 2019

Fråga experten: ”Kan grannen ta hand om stormfälld gran?”

Kan jag låta grannen ta hand om en stormfälld gran på min mark eller riskerar jag då dömas för arbetsmiljöbrott om en olycka sker? Den frågan svarar juristen Jessica Wieslander på i Land Skogsbruk.

 Jessica Wieslander svarar på läsarnas frågor.
Jessica Wieslander svarar på läsarnas frågor. FOTO: Johan Andersson, Skogsstyrelsen/LRF Konsult

Fråga: En bekant ringde och frågade om han fick ta en gran som fallit ner nu under stormen. Det var en gran som jag inte tänkte ta hand om själv eftersom den ligger så illa till. Jag kan ju inte stå för att vara arbetsgivare vid detta tillfälle, tycker jag. Men om jag låter honom ta denna – måste jag då se till att han har rätt skyddsutrustning?

Jag vet i alla fall att han inte har motorsågskörkort, kanske måste han ha detta? För att helt skydda mig mot det här med arbetsgivaransvar, så har det sagts mig att jag bör skriva en räkning (i verkligheten fiktiv). Även om beloppet är försumbart. Är det så att om jag ger bort något så kan det ses som att jag är arbetsgivare?

Experten svarar: En skogsägare som anlitar någon annan än en familjemedlem eller nära släkting för arbete i skogen kan få arbetsmiljöansvar.

Arbetsmiljöansvaret betyder att skogsägaren blir ansvarig för att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att den som arbetar i skogen utsätts för ohälsa eller olycksfall i arbetet. I det ingår bland annat att förvissa sig om att han har motorsågskörkort och skyddskläder och att det inte sker något ensamarbete med stormfälld skog.

Om en olycka inträffar i samband med skogsarbetet och om olyckan beror på att skogsägaren på något sätt brustit i sitt arbetsmiljöansvar kan skogsägaren dömas för arbetsmiljöbrott. Skyddsansvaret är inte begränsat till bara den som arbetar i skogen, utan kan också gälla om någon annan finns i skogen och skadas av arbetet.

Frågan om du skulle räknas som arbetsgivare i situationen du beskriver går inte att komma runt genom att han betalar dig en fiktiv summa pengar. Det avgörande är om du i realiteten har någon nytta av hans arbete eller inte. Min bild är att det allmänt sett finns en övertro på olika typer av ”fiffiga” knep för att kringgå lagstiftning och att domstol, åklagare och andra myndigheter mycket enkelt ser igenom sådana konstruktioner.

Reglerna är alltså stränga. Några vägledande rättsfall om hur de tillämpas i praktiken i ett fall som ditt finns än så länge inte. Det skulle förvåna mig om du dömdes för arbetsmiljöbrott vid en eventuell olycka. Det grundar jag på att det verkar som att nyttan för dig verkar vara begränsad. Eftersom detta än så länge är oprövat bör du dock inte ta risken att låta din bekant ta granen utan att ha motorsågskörkort.

Jessica Wieslander,

Jurist på Berggren & Stoltz

red@landskogsbruk.se

Relaterade artiklar

Läs mer om

Till toppen